Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Māju vecāko apmācības

2017-11-01

Sadarbībā ar Rīgas domi jau trešo gadu pēc kārtas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīko apmācības kursus māju vecākajiem. Izejot apmācības kursu, māju vecākie saņem pamatzināšanas, lai pilnvērtīgi un maksimāli efektīvi pārstāvētu dzīvokļu īpašnieku intereses jautājumus, kuri skar ēkas apsaimniekošanu.

Pedagogu kolektīvs, kas pārstāv ne tikai pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumu, bet arī AS “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Clear R”, biedrību “Latvijas Zaļā josta”, nepārtraukti nodrošina visas pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu ar savu dzīvojamo māju.

Tuvākais nodarbību cikls sāksies jau novembra sākumā, tāpēc interesentiem, kuri vēlas pagūt pieteikties uz šo grupu, ir jāpasteidzas un jāiesniedz pieteikums līdz šim datumam. Papildus vēlamies informēt, ka iesniegt pieteikumu uz kursiem var visu gadu un jebkurā laikā – lekcijas sāksies pēc tam, kad tiks nokomplektēta grupa.

Ja vēlaties apgūt mājas vecāko apmācības kursu, rakstiet vēstuli uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, tematā norādot “Pieteikums māju vecāko apmācībām”. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, mājas adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un vēlamā apmācības valoda.

Viens mācību cikls ilgst piecas nedēļas un sastāv no astoņām nodarbībām, kuru laikā tiek apskatīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītie normatīvie akti, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas iespējas, finanšu aspekti, konstrukciju un inženierkomunikāciju īpatnības dzīvojamās mājās, kompetences sfēras, un ne tikai. Apmācības tiek nodrošinātas bez maksas un norit latviešu, kā arī krievu valodās. Apmācības var piedalīties ikviens Rīgas iedzīvotājs.