Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Nākamgad ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus vajadzēs iesniegt agrāk

2013-12-17

Sākot no 2014. gada 1. janvāra, ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi SIA„Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) būs jāiesniedz no kārtējā mēneša 25. līdz 27. datumam (ieskaitot). Vēl tikai šomēnes rādījumus varēs iesniegt no 25. decembra līdz decembra beigām.

Termiņš ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai tiek saīsināts, lai maksimāli samazinātu ūdens patēriņa starpību jeb korekciju, kura veidojas arī tādēļ, ka dzīvokļu īpašnieki/īrnieki ūdens skaitītāju rādījumus nolasa un iesniedz dažādos laikos.

Ņemot vērā esošo kārtību un ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanas statistiku, novērots, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ūdens skaitītāju rādījumus nodod dažādi – ar savstarpēji būtiski atšķirīgu laika intervālu. Uzrādot iespējami precīzāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts taisnīgāks ūdens patēriņa maksas aprēķins.

Šobrīd RNP klientiem ir iespēja iesniegt ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus, sākot no 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai, t.i., 5 līdz 6 dienu laikā, savukārt, stājoties spēkā izmaiņām, iesniegt rādījumus būs iespējams no kārtējā mēneša 25. līdz 27. datumam, t.i., 3 dienu laikā. Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidi paliks nemainīgi, t.i., rādījumus arī turpmāk būs iespējams iesniegt kā līdz šim: klātienē – nododot rādījumus rakstveidā vai izmantojot ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas termināli Rīgas klientu centrā, kā arī elektroniski – pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv.