Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Neraugoties uz darbinieku trūkumu, vitāli svarīgi ir nodrošināt pakalpojuma kvalitāti

2021-11-17

Pēdējo divu nedēļu laikā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) ir būtiski palielinājusies vakcinācijas aptvere: no 90% tā palielinājusies uz 94%, kas ir teju teicams rezultāts. Tomēr jau šobrīd no darba pienākumu izpildes ir atstādināti 44 darbinieki, nesaglabājot darba samaksu, sakarā ar valstī noteikto obligāto vakcināciju publiskā sektorā strādājošiem. Vēl vairāki desmiti darbinieku ir ar darba nespējas lapām vai atrodas atvaļinājumos un jautājums par viņu atstādināšanu tiks lemts pēc atgriešanās darba vietā. RNP veicinājis vakcināciju savu darbinieku vidū jau sākot no brīža kopš vakcīnas bija pieejamas, nodrošinot arī izbraukuma vakcināciju darba vietā, speciālistu lekcijas. Pasākumu kopums ir sniedzis rezultātus. Vakcinācijas aptveres pieaugums pēdējo mēnešu laikā pieaudzis par 20%, bet pēdējo 2 nedēļu laikā – palielinājusies vēl par 4%.

 

Kopš ārkārtas situācijas sākuma RNP pieņemti darbā 26 darbinieki. Šobrīd, ieskaitot atstādināto darbinieku amata vietas, ir izsludinātas 290 vakances dažādās amatu grupās. Lai nodrošinātu RNP sniegtā pakalpojuma nepārtrauktību, ko būtiski ietekmē gan saslimšanas ar Covid-19 darbinieku vidū, gan nepietiekama vakcinācijas aptvere, uzņēmumā ieviesti ļoti stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi, tiek veiktas visu klātienē strādājošo darbinieku pārbaudes, kā arī veikta darbu pārstrukturizācija. Paralēli tam tiek organizētas īpašas atbalsta akcijas sētniekiem.

 

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Valsts politika, nosakot obligātu vakcināciju valsts un pašvaldību sektorā, ir loģiska un ilgtermiņā no tā iegūs visa sabiedrība. Protams, šāds lēmums īstermiņā, līdz ar darbinieku atstādināšanu, rada grūtības nodrošināt pilnvērtīgu pakalpojumu, tomēr ilgtermiņā mēs darbinieku trūkumu kompensēsim ar jauniem darbiniekiem un plašāku tehnisko līdzekļu izmantošanu. Pārejas posmā realizējam brīvprātīgu visu struktūrvienību darbinieku mobilizēšanu, lai palīdzētu klientu māju koplietošanas telpu un mājām piesaistīto teritoriju sakopšanā. Pirmā šāda veida atbalsta akcija tikai aizvadīta 13. novembrī. Tās laikā 140 RNP biroja darbinieki, tai skaitā arī uzņēmuma vadība, veltīja šo dienu, lai plecu pie pleca ar uzņēmuma sētniekiem un uzkopšanas vienību darbiniekiem, sniegtu saviem klientiem tīru un sakoptu vidi. Covid-19 radītā pandēmija nesaudzē nevienu un darbi no tā neapstājas. Mums ir patiess prieks, ka spējām būt tik vienoti. Arī šodien – valsts dzimšanas dienas priekšvakarā esam vienoti darbā un pēc tiešo pienākumu veikšanas veltīsim laiku, lai sakoptu mūsu klientu mājas.”

 

Šobrīd RNP rūpīgi analizē iespējas pieņemt darbā tikai vakcinētus darbiniekus, kā arī izskata iespējamās izmaiņas pakalpojuma nodrošināšanas formā, meklējot mehanizētus risinājumus, lai mazinātu darbaspēka trūkuma ietekmi uz pakalpojumu, kas jānodrošina klientiem. Šo 44 darbinieku vidū ir personas no dažādām amatu grupām. Būtiska ietekme būs uzkopšanas pakalpojumam, jo proporcionāli amatu grupām, lielākā daļa no atstādinātajiem ir tieši sētnieki.

 

Please accept marketing-cookies to watch this video. Learn more