Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

No 2024. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu izvešanas maksa

2023-12-27

2023. gada 21. decembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu no 2024. gada 1. janvāra.

Pamatojoties uz likuma grozījumiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu, ar ko apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 146,39 EUR par tonnu, sākot no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

 

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

 

Saistībā ar DRN likmju izmaiņām no 2024. gada 1. janvāra mainās atkritumu izvešanas tarifs.

No 2024. gada bioloģiski noārdāmu (BIO) atkritumu šķirošana būs obligāta.

1. zona 2. zona  3. zona 4. zona
Centra rajons un Latgales priekšpilsēta Kurzemes rajons Zemgales priekšpilsēta Ziemeļu rajons un Vidzemes priekšpilsēta
Atkritumu veids / zona un atkritumu apsaimniekotājs  Clean R Clean R Lautus Vide Eco Baltia Vide
Nešķirotie sadzīves atkritumi (ar PVN par m3) 27.10 eiro →  29.84 eiro 27.93 eiro → 30.17 eiro 23.78 eiro → 26.72 eiro 26.47 eiro → 29.34 eiro
Šķirotie BIO atkritumi (ar PVN par 1 m3) 21.68 eiro → 17.91 eiro 21.91 eiro → 18.10 eiro 18.54 eiro → 15.90 euro 21.68 eiro → 17.61 eiro

Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

 

Atgādinām, ka pareizi šķirojot atkritumus, dzīvojamās mājas iedzīvotāji var būtiski samazināt ikmēneša rēķina apjomu (vidējais izmaksu ietaupījums mēnesī ir 31%), jo par sašķiroto sauso plastmasas, papīra un metāla iepakojuma, kā arī stikla iepakojuma apsaimniekošanu nav jāmaksā, bet bioloģisko atkritumu izvešanai ir zemāks tarifs kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tāpat būtiski norādīt arī to, ka pareizas šķirošanas rezultātā uz poligonu nogādājamais atkritumu apjoms samazinās vairāk nekā uz pusi – par 52%. Sašķirotos atkritumus ir iespējams izmantot atkārtoti vai pārstrādāt, bet poligonā noglabājamie ar katru gadu uzkrājas, aizņemot vietu un radot potenciālu apdraudējumu videi. Jāatceras, ka poligonu ietilpība arī nav neierobežota.

 

Šķirot atkritumus ir pavisam vienkārši:

  1. Ja dzīvojamās mājas teritorijā nav uzstādīts šķiroto atkritumu konteiners vai arī nepieciešams papildu konteiners, piesaki to;
  2. Pirms šķiroto atkritumu izmešanas tiem paredzētos konteineros, pārliecināties, ka tie ir tīri, sausi un bez ēdienu vai citu vielu piejaukumiem, lai iespējams nodot otrreizējai pārstrādei vai pat izmantot tos siltuma un elektrības ražošanai.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulators nosaka atkritumu apglabāšanas tarifu, nevis atkritumu izvešanas tarifu. Līdz ar to maksu par atkritumu izvešanu nosaka attiecīgā pakalpojuma sniedzējs – atkritumu izvešanas kompānija.