Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

No oktobra jauni SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības tarifi

2022-09-01

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā oktobrī. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs  būs 1,20 EUR (bez PVN) par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,21 EUR (bez PVN) par kubikmetru.

Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo tarifu, SIA “Rīgas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir palielināts par 18 centiem kubikmetrā, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 30 centiem kubikmetrā.

Tādējādi kubikmetra izmaksas par abiem pakalpojumiem kopā – ūdensapgādi un kanalizāciju pieaug par 24,8% jeb 48 centiem – no 1,93 eiro līdz 2,41 eiro par kubikmetru (bez PVN). SIA “Rīgas ūdens” jauno ūdenssaimniecības tarifu projektu SPRK iesniedza 1. augustā, savukārt 24. augustā, ņemot vērā straujo enerģijas cenu prognozes pieaugumu biržās, iesniedza precizētu tarifu projektu, aktualizējot iekļautās elektroenerģijas un dabasgāzes izmaksas.

Šobrīd ir spēkā ar SPRK padomes 2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 65 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi: par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,02 eiro, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,91 eiro par kubikmetru (bez PVN): https://www.rigasudens.lv/lv/udenssaimniecibas-tarifi-riga-joprojam-ir-vieni-no-zemakajiem-latvijas-pilsetas.

Pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas aprīlī ir būtiski pieaugušas elektroenerģijas, dabas gāzes un siltumenerģijas izmaksas, salīdzinot ar iepriekš aprēķinātajām un pašreiz spēkā esošajā  tarifā iekļautajām izmaksām.

Nozīmīgu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu daļu veido tieši maksa par elektroenerģiju. Tā nepieciešama visos ūdenssaimniecības pakalpojumu procesos – iegūstot un sagatavojot ūdeni no pazemes un virszemes ūdensgūtvēm, novadot to tālāk patērētājiem, savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.

 

Informācija sagatavota un publicēta SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā.