Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Pabeigti remontdarbi Stūrmaņu ielā 3

2023-06-26

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) informē, ka pabeigti dzīvojamās mājas Stūrmaņu ielā 3 jumta nostiprināšanas darbi, kas ietvēra ne vien noslīdējušā jumta paneļa nostiprināšanu, bet visas jumta paneļu konstrukcijas nostiprināšanu ar metāla konstrukciju, kā arī papildus nostiprinošo konstrukciju izvietošanu dzīvoklī zem bojājuma vietas. Ēku apsekojis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta inspektors, lai veiktu remontdarbu pieņemšanu. Šobrīd iedzīvotāji var atgriezties savās dzīvesvietās.

 

Lai gan sākotnēji tika plānots veikt remontdarbus tikai tajā ēkas daļā, kur notika paneļa noslīdēšana, bet vēlāk jānostiprina jumta konstrukcijas pārējā ēkā. Tomēr izstrādātais remontdarbu projekts paredzēja, ka jumta paneļu konstrukciju stiprināšanas darbi jāveic uzreiz visam jumta laidumam, kas aptver abas kāpņu telpas, ne tikai bojāto daļu. Darbu veikšana ēkā aizņēma vienu nedēļu, tomēr jumta paneļu nostiprināšanai nepieciešamo būvkonstrukciju izgatavošana aizņēma trīs nedēļas. Kopējās darba izmaksas sastādīja 47735.85 eiro bez PVN, no kuriem daļu sedza mājas uzkrājums un daļu plānots piesaistīt no Rīgas domes atbalsta programmas “Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

 

Tā kā nepieciešamais darba apjoms bija lielāks, nekā sākotnēji plānots,  RNP rosināja klientiem pieteikties Rīgas domes atbalsta programmā, kas paredzēta ēku bīstamības novēršanai. Dzīvokļu īpašnieki izmantoju šo iespēju un martā RNP rīkotajā kopsapulcē pieņēma kopības lēmumu par dalību Rīgas domes atbalsta programmā, kas nozīmē, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no ēkas remontdarbiem attiecināmajām izmaksām.

 

Ņemot vērā, ka izveidojusies avārijas situācija radīja bojājumus arī dzīvokļos, to īpašniekiem vai īrniekiem saskaņā ar likumu Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.152 “Par neatliekamās palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir iespēja pieteikties uz vienreizēju pabalstu dzīvokļa remontam – līdz 10 000 eiro, ko izvērtē un piešķir Rīgas dome.

 

 

Jau ziņots iepriekš, ka pērnā gada nogalē ēkā Stūrmaņu ielā 3 konstatēts jumta paneļa noslīdējums, kā rezultātā tika evakuēta viena no ēkas kāpņutelpām, kurā ir 15 dzīvokļi. Nekavējoties tika uzsāktas visas nepieciešamās procedūras, lai apzinātu situāciju, rastu nepieciešamos risinājumus, kā arī sniegtu palīdzību iedzīvotājiem krīzes situācijā. Paātrinātā kārtībā tika izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums, kā arī uzsākta projektēšana. Avārijas galvenais cēlonis šādai paneļa noslīdēšanai ir nekvalitatīvi veikta paneļu montāža jau celtniecības laikā (ēka būvēta 1978.gadā).