Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par māju siltumapgādes sistēmu iestatīšanu

2015-03-13

Ņemot vērā āra gaisa temperatūras izmaiņas, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks sadarbībā” ar AS “Rīgas siltums” ir veicis dzīvojamo māju apkures sistēmu iestatīšanu, kas nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām. Apkures sistēma atslēgsies, ja āra gaisa temperatūra ievērojami iesils, savukārt, ja temperatūra nokritīsies līdz tādai, kad nepieciešama papildu telpu piesildīšana, apkures sistēma atkal ieslēgsies.

Automātiskie apkures regulēšanas iestatījumi nodrošinās apkures intensitātes automātisku pielāgošanos laikapstākļiem – jo siltāks laiks ārā, jo vairāk samazināsies siltumenerģijas patēriņš. Piemērojot sezonu pārejas iestatījumus siltumapgādes sistēmām, dzīvojamās mājas netiks pārkurinātas, kā arī iedzīvotāju rēķini par apkuri pakāpeniski samazināsies.

Noteiktie apkures sistēmu iestatījumi regulēs siltumenerģijas padevi tā, lai vairākumā dzīvokļu īpašumu būtu nodrošināta komforta temperatūra. Minēto apkures režīmu dzīvojamām mājām plānots nodrošināt līdz š.g. aprīlim.

Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt siltumenerģijas piegādes atslēgšanas datumu, noslēdzot apkures sezonu, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem kopības lēmums un jāiesniedz tas Rīgas namu pārvaldnieka klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt arī par mūsdienīgu apkures sistēmas dežūrrežīma iestatīšanu gada silto mēnešu periodam, piemēram, ja pavasara mēnešos gaisa temperatūra ilgstoši nokrītas zem +5 °C, apkures sistēma automātiski ieslēdzas pazeminātā režīmā.