Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Pašvaldība organizēs apmācības māju vecākajiem

2015-07-06

Šī gada 27. jūlijā sākas bezmaksas apmācības iedzīvotājiem māju pārvaldīšanas jautājumos, kuru mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju prasmes namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, līdz ar to paaugstināt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas efektivitāti.

Vairāki speciālisti stāstīs par spēkā esošo normatīvo regulējumu, pienākumiem un pilnvarām, komunālajiem pakalpojumiem, mājas pilnvarotā pārstāvja lietvedības pienākumiem, namu apsaimniekošanas kompetencēm utt. Īpaša uzmanība tiks veltīta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtībai, lai pieņemtie lēmumi būtu likumiski pareizi noformulēti un ātri izpildāmi.

Apmācībā varēs piedalīties visi Rīgas iedzīvotāji (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiks dota māju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlētie pārstāvji un palīdz nodrošināt sadarbību starp mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatuzdevums ir saskaņot dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces, izvirzīt mājas uzturēšanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām.

Pieteikumus var sūtīt uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi „Pieteikums māju vecāko apmācībām”. Pirmās grupas tiks komplektētas no esošiem iepriekš iesūtītājiem pieteikumiem.