Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par transportlīdzekļa pārdošanu trešajā izsolē

2014-08-28

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), juridiskā adrese: Mārtiņa iela 7, Rīga, LV–1048, paziņo par transportlīdzekļa pārdošanu trešajā izsolē!

RNP 2014. gada 19. septembrī plkst. 12:00, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē (ēka atrodas pagalmā) pārdos izsolē sekojošus transportlīdzekļus/iekārtas:

Kustamās mantas nosaukums

Nosacītā cena

(EUR bez PVN)

kravas cisterna MAN 25.272

(valsts reģistrācijas Nr. HK-7127)

4327,41

sniega kausēšanas iekārta SPU-10, rūpnīcas numurs 4302 10, montēta uz piekabes PT1

(valsts reģistrācijas Nr. P2405LV)

9877,79

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa nosacītās cenas, par kuru pretendents iesniedz savu piedāvājumu.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6
Maksājuma mērķis: „(norāda transportlīdzekļa/iekārtas nosaukumu, reģistrācijas numuru) izsoles nodrošinājuma summa”.

Izsoles solis – 15,00 EUR. Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RNP mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv sadaļas „Dokumenti” apakšsadaļā „Dažādi”.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2014.gada 17.septembrim (ieskaitot). Pieteikumu var iesniegt Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 303. kabinetā (ēkas atrodas pagalmā), nosūtot pa pastu uz adresi Mārtiņa iela 7, Rīga, LV – 1048 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni 25483342.