Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Pieejami māju finanšu pārskati par 2020. gadu

2021-04-12

Aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu! Tas ir pieejams vortālā www.e-parvaldnieks.lv. Vortālā arī pieejama informācija par rēķinu un īpašuma apsaimniekošanas tāmi.

Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatā par iepriekšējo gadu norādīta svarīga informācija, gan saņemto maksājumu un izlietoto finanšu līdzekļu (ieņēmumu un izdevumu) kopsumma, gan arī sadalījums pa pozīcijām – kāds ir mājas finanšu līdzekļu atlikums, kā arī kāds ir mājas dzīvokļu īpašnieku parāds u.tml. Klientu ērtībām ikgadējos pārskatos ir norādīts arī faktiskais finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem remontdarbiem.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes loceklis Bernhards Maļinovskis“Aicinām savus klientus būt aktīviem un sekot līdzi aktuālai informācijai par savu īpašumu, kas katru gadu ir pieejama mūsu vortālā. Analizējot finanšu rādītājus, esam samazinājuši plānotās administratīvās izmaksas un citas ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu saistītās izmaksas, kā rezultātā varējām samazināt pārvaldīšanas maksu 2021. gadam vēl 523 mājām, kas ir ap 40 tūkstošiem klientu. Sakarā ar Covid-19 radīto ārkārtas situāciju un ierobežojumiem, 2020. gadā netika realizēti vairāki būtiski plānotie iepirkumi, līdz ar to tika kavēta darbu izpilde. Bet šajā gadā RNP plāno atgūt iekavēto un būtiski uzlabot māju tehnisko stāvokli. Visi neiztērētie un uzkrājumos novirzītie finanšu līdzekļi tiks lietoti turpmākiem plānveida darbiem – sākot ar logu nomaiņu koplietošanas telpās, komunikāciju remontu, jumta seguma nomaiņas, ēkas daļu renovācijas un citiem nepieciešamiem darbiem.”

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iepriekš ziņoja, ka izdevies samazināt pārvaldīšanas maksu daļai uzņēmuma klientu. Kopējais pārvaldīšanas maksas samazinājums no 1.marta bija attiecināms uz 326 mājām, kas gada griezumā ir ap 900 000 EUR. Turpinot izvērtējumu tika rasta iespēja samazināt pārvaldīšanas maksu vēl 523 mājām, kas stājas spēkā no 1.aprīļa un tuvākajā laikā šo māju iedzīvotāji saņems par to individuālus paziņojumus. Kā jau iepriekš informējām, tiks izvērtētas visas RNP pārvaldībā esošās ēkas.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības par iepriekšējā gada pārskatu, aicinām vērsties elektroniski, nosūtot e-iesniegumu ar e-parakstu uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.