Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņas kārtība

2021-03-18

Vasara nav tikai atpūtas laiks, bet arī vienīgais brīdis, lai laikus gatavoties rudens/ziemas sezonai – veikt  radiatoru un vannas istabas dvieļu žāvētāju nomaiņu. Esam sagatavojuši informāciju, kā pareizi organizēt sildķermeņu nomaiņu dzīvoklī, un paskaidrojam, kādēļ to nedrīkst veikt patvaļīgi.

Radiatoru (konvektoru) nomaiņa

Jauna radiatora (konvektora) iegāde un tā uzstādīšana nav tik vienkāršs process, kā tas iesākumā varētu šķist, jo vispirms ir jāveic nepieciešamās jaudas parametru aprēķins un jāizvēlas pareizā tipa radiatori (konvektori). Vispirms jāizstrādā tehniskā dokumentācija pie sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista pēc Jūsu izvēles, veicot dzīvokļa siltuma zuduma aprēķinu, un uz tā pamata izvēlas jauno sildķermeņu izmēru, tipu un pieslēguma shēmu. Projektā jābūt norādītiem ne tikai radiatoru (konvektoru) tehniskajiem parametriem, bet arī jāparedz ēkā esošās siltumapgādes sistēmas izmaiņas, tai skaitā hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķins.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde garantē ne tikai tehniski pareizu sildķermeņu nomaiņu, lai tā neietekmētu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu, bet arī ļauj veikt precīzāku aprēķinu, lai ekonomija uz sildķermeņu nomaiņu būtu lielāka. Izstrādātā tehniskā dokumentācija ir jāsaskaņo ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) iecirkņa siltumiekārtu inženieri, iesniedzot dokumentāciju 2 eksemplāros. Pēc saskaņošanas ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu drenāžu (iztukšošnu). Taču pēc radiatora (konvektora) nomaiņas pabeigšanas – apkures sistēmu jāatjauno: tā jāpiepilda, jāatgaiso, jāveic hidrauliskā pārbaude, jānobalansē.

Ja tiek veikta patvaļīga, nesaskaņota radiatori (konvektori) maiņa, tad var sabojāt apkures sistēmu visai mājai. Lai izvairītos no iespējamas problēmsituācijas izraisīšanas, radiatoru (konvektoru) maiņu uzticiet veikt sertificētam speciālistam vai uzņēmumam. Pirms remontdarbu uzsākšanas dzīvokļa īpašniekam vai izvēlētājam pakalpojuma sniedzējam nepieciešams vienoties par centrālapkures sistēmas drenāžu (iztukšošanu) jeb ūdens izlaišanu no attiecīgā stāvvada sildķermeņa nomaiņas laikā. Lai pieteiktu šo maksas pakalpojumu, jāzvana uz informatīvo tālruni 8900 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00. Pakalpojuma izpildi nodrošina PS „Siltumserviss Rīga”, ar ko jāsazinās pēc remontdarbu pabeigšanas, lai veiktu apkures sistēmas hidraulisko pārbaudi, uzpildīšanu un atgaisošanu. RNP radiatoru (konvektoru) nomaiņas pakalpojumu nepiedāvā.

Lieciet aiz auss, ka radiatoru nomaiņu var veikt tikai pēc apkures sezonas pārtraukšanas līdz 1. septembrim, iepriekš saskaņojot tehnisko dokumentāciju ar pārvaldnieku!

Dvieļu žāvētāju nomaiņa

Var šķist, ka dvieļu žāvētāja nomaiņa nav nekas īpaši sarežģīts, tomēr ir jāņem vērā būtiskas lietas, lai neietekmētu karstā ūdens vai apkures sistēmu. Ja dvieļu žāvētāju nomaina pret līdzīgu, ar identisku izvietojumu, tad pietiek ar iesniegumu, ko dzīvokļa īpašnieks iesniedz pārvaldniekam, garantējot, ka dvieļu žāvētāja diametrs netiks samazināts un izvietojums netiks mainīts. Iesniegumā dzīvokļa īpašnieks arī norāda, ka ūdens noplūdes vai traucējumu gadījumā trūkumi tiks novērsti triju dienu laikā. Toties, ja tiek veikta pārbūve, piemēram, dvieļu žāvētājs tiek pārvietots uz pretējo sienu, tam tiek izmainīts pieslēgums, demontēt dvieļu žāvētāju, nepieciešams izstrādāt projektu un saskaņot to ar pārvaldnieku, tieši tā pat, kā mainot radiatoru (konvektoru).

Ja izlemjat demontēt dvieļu žāvētāju, tad lieciet aiz auss, ka šī sildķermeņa neesamība Jūsu dzīvokļa īpašumā neatbrīvo no maksājuma par karstā ūdens cirkulāciju. Atbilstoši metodikai, ko izmanto patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanai, Rīgas domes 2010. gada 24. augusta instrukcijas Nr. 9 „Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība” 11. punkts nosaka, ka par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu patērētājs maksā arī gadījumos, ja īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens piegādes sistēmas, kā arī tad, ja patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.

Kā iesniegt dokumentus par sildķermeņu nomaiņu?

Radiatoru (konvektoru) vai dvieļu žāvētāja tehniskā dokumentācija vai iesniegums par dvieļu žāvētāja nomaiņu var iesniegt:

  • elektroniski parakstot un nosūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • atstājot dokumentus tiem paredzētā pastkastē pie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centriem, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • ar pasta starpniecību nosūtot dokumentus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011;
  • tehnisko dokumentāciju saskaņojot tiekoties ar sava iecirkņa siltumiekārtu inženieri, iepriekš piesakot tikšanos, izmantojot e-pieraksta vietni https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/.

Kāpēc ir jāskaņo?

Nomainot uz neatbilstošas jaudas radiatoru (konvektoru), nekā siltumsistēmai paredzētais, tas var iespaidot apkures sistēmu visā mājā, bet nepareiza dvieļu žāvētāja uzstādīšana var ietekmēt karstā ūdens piegādi, apkures sezonā – arī apkuri. Par patvaļīgu radiatoru (konvektoru) nomaiņu dzīvokļu īpašniekam var likt nomainīt radiatorus (konvektorus) uz piemērotas jaudas sildķermeņiem.

Ikvienam dzīvokļu īpašniekam jāatceras, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 4. pants nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā ietilpst atsevišķo dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tajā skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām). Tas nozīmē, ka radiatori (konvektori) un dvieļu žāvētāji dzīvokļa īpašumā (arī tajos, kas ir privatizēti) ir daļa no kopējās mājas siltuma sistēmas, nevis katra dzīvokļa īpašnieka īpašums. Mainot radiatorus (konvektorus) par savu naudu, dzīvokļu īpašnieks labprātīgi investē kopīpašumā. Ja īpašnieks pārdod vai ir spiests atstāt to, viņam nav tiesības demontēt pa savu naudu uzstādītos radiatorus (konvektorus).

Atgādinām, ka maksas pakalpojumus, šajā gadījumā karstā ūdens piegādes pārtraukšana un apkures sistēmas iztukšošana, tiek veikti rindas kārtībā, tādēļ aicinām nepieciešamos remontdarbus neatstāt uz pēdējo brīdi.