Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Rezultāts par par kustamas mantas elektronisko izsoli

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka kustamās mantas elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (kopā 20 izsoles objekti), kas notika no 31.01.2022 līdz 21.02.2022 Elektroniskās izsoles vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, tiesības iegādāties ieguva Fiziska persona par nosolīto Izsoles Objektu Nr.2 – Materiāli kā lietu kopība par augstāko nosolīto cenu 72.00 EUR (septiņdesmit divi euro 00 centi) bez PVN.

 

Izsole atzīta par nenotikušu Izsoles objektiem Nr.1, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.