Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP aktīvi iesaistījies e-pakalpojumu sadaļas izveidē BIS sistēmā

2021-02-03

Lai ātrāk nodrošinātu attālinātu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), sadarbojoties ar Būvniecības valsts kontroles biroju, piedalās “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstības” (BIS) otrās kārtas darba grupā, lai uzlabotu informācijas sistēmas funkcionalitāti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumos. RNP interesēs ietilpst dzīvokļu īpašnieku attālinātās balsošanas sistēma, kas dotu iespēju daudziem dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kā arī e-vidē iepazīties ar mājas lietu.

RNP valdes priekšsēdētājs uzskata: “Paplašinot lēmumu pieņemšanas iespējas attiecībā uz savu īpašumu, mēs veicināsim pārdomātu un ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu saistībā ar daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu un remontdarbi plānu. Tas ir īpaši būtiski ierobežotas pulcēšanās apstākļos.”

Ikviena dzīvokļa īpašnieka kompetencē ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem pieņemot kopības lēmumus. Taču bieži vien dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nespēj pieņemt lēmumu, jo to pieņemšanā nepiedalās nepieciešamais kvorums. Bieži šāda situācija rodas, jo dzīvokļu īpašnieki nemitinās savos īpašumos, atrodas ārpus Latvijas robežām vai kāda cita iemesla dēļ nepiedalās kopības lēmumu pieņemšanā. Šis ir viens no RNP kā lielākā nekustāmo īpašumu pārvaldītāja valstī mērķiem, piedaloties BIS – palīdzēt realizēt centralizētu informācijas sistēmu, kas pieejama dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem. Papildus iespējai elektroniski balsot un pieņemt kopības lēmumu, sistēmā būs iespēja uzglabāt un iepazīties ar dzīvojamās mājas lietu, ēkas vizuālās apsekošanas aktiem, dzīvojamās mājas kopējiem skaitītāju rādījumiem.

Esošā RNP informācijas sistēma ļauj dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir autorizējuši savu profilu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm, ieņēmumu un izdevumu pārskatiem, plānotajiem remontdarbiem. Šajā gadā tiek plānots vortālā ieviest elektronisko balsošanu un iespēju pievienot pilnvaru, kā arī publicēt RNP aplikāciju, ar kuras starpniecību uzņēmuma klienti varēs operatīvi sazināties un saņemt svarīgo ar apsaimniekošanu saistīto informāciju.