Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP apsaimniekotajās teritorijās uzsākta ceturtā zāles pļaušanas kārta

2022-08-18

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekot dzīvojamo māju teritorijās tiek uzsākta ceturtā zāles pļaušanas kārtu, ievērojot Rīgas domes saistošie noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 4.1.2.2. punktu, kas nosaka, ka zāle jānopļauj visā teritorijā, nepieļaujot, ka tās garums pārsniedz 20 cm.

 

Vēršam uzmanību, ka zāles pļaušana notiek secīgi – sākotnēji lielāko daļu zāles pļauj traktora tehnika, kam seko noslēguma darbi ar vieglākām tehnikas vienībām, lai panāktu iespējami sakoptu zālienu. Starp pirmo un otro darbu fāzi, ņemot vērā darba apjomu, var būt laika nobīde pat vairākas stundas. Kā arī jāņem vērā, ka nesniegta pakalpojuma gadījumā – apmaksa netiek piemērota. Līdz ar to situācijās, kad pārvaldīšanas maksa netiek pilnībā iztērēta, tā tiek novirzīta uz mājas uzkrājumu.

 

Ņemot vērā, ka pēdējās dienās valda karstuma vilnis, var būt aizkavēšanās darbu izpildē. Kvalitatīva zāles pļaušana nav iespējama ne stipra lietus laikā, ne lielā karstumā, jo strauji pārkarst pļaušanas tehnika. Jāņem arī vērā, ka darbinieki nevar ilgstoši strādāt, ja gaisa temperatūra paaugstinās virs +25 grādu atzīmes.