Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP pats pieņems ūdens skaitītāju rādījumus

2012-03-22

Šonedēļ virkne satrauktu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu vērsās Pastniekā ar lūgumu noskaidrot, kā rīkoties saistībā ar vortāla www.raditaji.lv sniegto informāciju par to, ka turpmāk par elektronisku ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanu būs jāmaksā ikmēneša abonēšanas maksa Raditaji.lv norāda: „Portāla ikmēneša abonēšanas maksa reģistrētiem lietotājiem ir 0,20 Ls bez PVN. Ikmēneša abonēšanas maksa tiks iekļauta Jūsu apsaimniekošanas uzņēmuma rēķinā. Papildus portāla Raditaji.lv maksas pakalpojumi tiek tarificēti atkarībā no pakalpojuma satura.” Šīs situācijas skaidrojumu Pastnieks lūdza SIA Rīgas namu pārvaldnieks valdes loceklim Ivo Lecim.

Arī mums šāds paziņojums bija nepatīkams pārsteigums, jo apstākļos, kad maksimāli tiecamies samazināt pakalpojumu cenas, papildus maksājumu uzvelšana mūsu klientu pleciem ikmēneša rēķinos neietilpst mūsu plānos un nesaskan ar mūsu uzņēmuma mērķiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumu par iespējami zemāko cenu. Tā kā šobrīd portāla Raditaji.lv un mūsu uzņēmuma mērķi vairs nesakrīt, meklējam savu risinājumu.

Kā risināsiet radušos situāciju?

Diemžēl sarunu ceļā mums nav izdevies vienoties ar portālu Raditaji.lv par turpmāko abpusēji izdevīgu un pieņemamu sadarbību bez papildus izmaksu veidošanās, tāpēc esam pieņēmuši lēmumu izstrādāt un ieviest savu ūdens skaitītāju rādītāju elektronisko pieņemšanas sistēmu. Tai jāsāk strādāt jau no 28. marta, nodrošinot mūsu klientiem iespēju iesniegt informāciju vortālā www.e-parvaldnieks.lv. Nokļūt šajā vortālā būs iespējams arī no uzņēmuma mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv.

Vai ūdens skaitītāju rādītāju pieņemšanai klientam būs jāreģistrējas?

Ņemot vērā īsos termiņus, kas mums ir, lai izstrādātu un ieviestu savu vortālu, plānojam martā ieviest atvieglotu ūdens skaitītāju rādītāju iesniegšanas sistēmu – lai iesniegtu tikai ūdens skaitītāju rādītājus, reģistrēties nebūs nepieciešams. Pēc vortāla darbības uzsākšanas, sākot ar aprīli, mūsu klientiem būs jāreģistrējas arī lai varētu iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus.

Minējāt, ka ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai marta mēnesī nebūs jāreģistrējas. Vai tas nozīmē, ka tas nebūs vienīgais pakalpojums, kuru sniegsiet ar šī tapšanas procesā esošā vortāla starpniecību?

Protams, tie nebūs vienīgie elektroniskie pakalpojumu. Plānojam, ka uzņēmuma klienti šajā vortālā varēs iepazīties ar dzīvojamo māju tāmēm kārtējam gadam, iepazīties ar tāmju izpildes pārskatiem, saņemt rēķinus elektroniski. Laika gaitā saviem klientiem piedāvāsim arī iespēju iegūt plašāku informāciju par savu dzīvojamo māju, tostarp arī sazināties ar mums, vēršoties pie mums ar iesniegumu elektroniskā veidā, aizpildot iesniegumu anketu.

Tātad jūs sniegsiet tos pašus pakalpojumus, kurus portāls Raditaji.lv, tikai bez maksas?

Sākotnēji šie pakalpojumi būs identiski – ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana, 2011. gada tāmes izpildes pārskatiem, iepazīšanās ar mājas tāmi 2012. gada un nākamajiem gadiem un elektroniskā rēķina saņemšana. Kā minēju, laika gaitā plānojam pakalpojumu klāstu paplašināt. Kā jau iepriekšējā intervijā skaidroju, mans darbības mērķis ir: SIA Rīgas namu pārvaldnieks jāorientējas uz ātru un efektīvu klientu apkalpošanu, informācijas pieejamību un caurskatāmību, maksimāli plaši lēmu pieņemšanā par ēkas uzturēšanu iesaistīt ikvienu mājas iedzīvotāju. Lai to panāktu, mēs pilnveidojam klientu apkalpošanas servisu klientiem, kuri nelieto elektroniskos saziņas līdzekļus, paralēli uzlabojot elektroniskās saziņas iespējas. Vēlos, lai jau tuvāko mēnešu laikā klienti varētu elektroniski vērsties pie mums ar iesniegumu un maksimāli īsā laikā elektroniski arī saņemtu uz to izsmeļošu atbildi. Ieviesīsim iespēju klientiem elektroniski piekļūt kopsapulču protokoliem, remontdarbu tāmēm un citai ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītai informācijai. Ilgtermiņā plānojam arī ieviest iespēju elektroniski veikt dzīvokļu īpašnieku aptaujas par jautājumiem, kuri saistīti ar iespējamiem nākotnes remontdarbiem, tostarp aptaujas saistībā ar nākamā gada tāmēm.
Nenoliedzami, lai piekļūtu šim informācijas apjomam, klientam būs jāreģistrējas. Taču nekādas abonēšanas maksas šim pakalpojumam piemērot neplānojam. Mēs to traktējam nevis kā ieņēmumu gūšanas avotu, bet gan izmaksu samazināšanas veidu, jo lai apkalpotu 1 klientu, tajā skaitā lai, piemēram, ievadītu ūdens skaitītāja rādījumus uzskaites sistēmā, mūsu darbinieki velta tam līdz pat četrām darba dienām.

Esat ieplānojuši krasi palielināt pieejamību elektroniskā formātā, tomēr, iepazīstoties ar statistiku, elektroniski ūdens skaitītāju rādītājus iesniedz mazāk nekā ceturtā daļa no klientiem. Kā uzlabosiet komunikāciju ar klientiem, kuri nelieto elektroniskos pakalpojumus un elektronisko saziņu?

Mūs interesē visu mūsu klientu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā attiecībā uz sava īpašuma nākotni. Uzskatu, ka bezmaksas elektroniskie pakalpojumi piesaistīs jaunus lietotājus un nākotnē to skaits palielināsies. Plānojam tuvākajā laikā Klientu apkalpošanas centros ieviest pašapkalpošanās stendus, kas būtiski atvieglos klientu apkalpošanas speciālistu darbu un efektivizēs informācijas apmaiņu mūsu un klientu vidū.

Tomēr jauno tehnoloģiju iespaidā mēs neesam aizmirsuši par tiem klientiem, kuri nelieto un, iespējams, nelietos elektroniskos saziņas līdzekļus, tāpēc jau aprīlī plānojam visiem klientiem kopā ar rēķinu nosūtīt informāciju par aizvadītā gada apsaimniekošanas tāmes izpildi.

Līdz šim aicinājām ar tāmēm nākamajam gadam un informāciju par aizvadītā gada tāmes izpildi iepazīties iecirkņos. Uzskatu, ka šādā veidā informācija nenonāk līdz maksimālam klientu skaitam. Tieši tāpēc plānojam divas reizes gadā apsaimniekošanas tāmes izpildes pārskatus nosūtīt visiem klientiem. Tikai ar pareizu un kvalificētu informāciju apgādāts dzīvokļa īpašnieks spēs pieņemt ilgtermiņā pareizākos lēmumus par ēkai nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tas attiecas ne vien uz nozīmīgiem energoefektivitātes uzlabošanas projektiem vai jumta renovācijas darbiem, bet arī neliela apjoma kosmētiskajiem remontiem.