Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP plāno noslēgt apkures sezonu, atslēdz apkuri jau pirmajām mājām

2022-04-20

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) no 26.aprīļa sāks apkures atslēgšanu uzņēmuma klientu daudzdzīvokļu ēkās, kas ir  pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. Lēmums pieņemts balstoties uz ilgtermiņa laika prognozi. RNP plāno veikt centrālās apkures atslēgšanu apsaimniekošanā esošajām dzīvojamām mājām no 26. līdz 28. aprīlim.

Savukārt šodien, 20. aprīlī pēc divu māju pilnvaroto personu iesniegumiem Sarkanajā ielā un Aglonas ielā RNP jau pārtrauc apkures sezonu šajās mājās.

Būtiski, ka jau šobrīd lielākajā daļā RNP apsaimniekoto dzīvojamo māju automātiskā apkures sistēma bez cilvēku iejaukšanās nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām. Līdz apkures pārtraukšanai, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties apkures intensitāte samazinās, sistēmai pārtraucot siltuma padevi, ja āra gaisa temperatūra pārsniedz + 12 °C.

Pēdējos gadus centrālās apkures sezona tika pārtraukta maija mēnešos, taču būtiski paaugstinoties vidējai temperatūrai aprīļa mēneša vidū, kā arī izvērtējot turpmāko nedēļu laikapstākļu prognozes, šo apkures sezonu ir iespējams noslēgt ātrāk. Lēmums par apkures pārtraukšanu pieņemts ņemot vērā, ka apkures intensitāte jau vairākas nedēļas pakāpeniski samazinās, kā arī to, ka laika prognoze nākamajam periodam paredz temperatūras paaugstināšanos arī nakts laikā.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt citu siltumenerģijas piegādes atslēgšanas datumu, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgs kopības lēmums vai jāievēl pilnvarotā persona un jāinformē RNP. Dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt arī par mūsdienīgu apkures sistēmas dežūrrežīma iestatīšanu gada silto mēnešu periodam, piemēram, ja pavasara mēnešos gaisa temperatūra ilgstoši nokrītas zem +5 °C, apkures sistēma automātiski ieslēdzas.

Šobrīd lēmumu par laicīgāku apkures sezonas noslēgšanu pieņēmušas tikai divas daudzdzīvokļu ēkas. Šādai piesardzībai iespējams par pamatu ir pērnā gada pārsteidzīgie lēmumi nerēķinoties ar turpmākajām laikapstākļu prognozēm.

Noslēdzoties apkures sezonai sākas radiatoru un vannas istabas dvieļu žāvētāju nomaiņas periods. Atgādinām, ka to nomaiņu nedrīkst veikt patvaļīgi, lai netiktu nodarīts kaitējums mājas kopējai siltumsistēmai. Par patvaļīgu radiatoru nomaiņu dzīvokļu īpašniekam draud naudas sods, kā arī var likt nomainīt radiatorus uz piemērotas jaudas sildelementiem.