Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP savām apsaimniekošanā esošajām mājām apkuri pieslēgs

2020-09-18

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde vakar vakarā pieņēma izsvērtu lēmumu nodrošināt dzīvojamo māju pieslēgšanu apkurei, sedzot RNP klientu parādu par iepriekšējā sezonā saņemtajiem AS “Rīgas siltums” (RS) siltumenerģijas pakalpojumiem.  Tādējādi plānots nodrošināt RNP pārvaldīšanā esošo māju pieslēgšanu apkurei. Pirms lēmuma pieņemšanas tika detalizēti analizēta katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas maksājumu disciplīna, izvērtējot arī ilgtermiņa iespējas parādu atgūt.

Klientu parādi par siltumenerģiju aizvadītajā apkures sezonā veido 2 633 559,83 eiro tiks segti no uzņēmuma ieņēmumiem un peļņas. Parāda segšana gan nenozīmē, ka parādniekiem šie parādi nebūs jāatmaksā, jo RNP aktīvi turpinās strādāt pie parādu piedziņas no klientiem. RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis norāda: “Mums bija jāpieņem sarežģīts, bet mūsu klientu interesēm atbilstošs lēmums par apkures pieslēgšanu.  RNP, kā uz klientu orientētam pārvaldniekam, ir jāspēj nodrošināt visus pakalpojumus, jo lielākā daļa klientu godprātīgi maksā par saņemtajiem pakalpojumiem un viņiem nav jāsaskaras ar neērtībām tādēļ, ka ne visi kaimiņi godprātīgi izturas pret saņemto pakalpojumu apmaksāšanu. Pakalpojumu, tostarp siltumenerģijas, nepārtraukta nodrošināšana klientiem bija mans uzstādījums no pirmās darba dienas. Tas, ka esošie normatīvie akti nav efektīvi cīņā pret nemaksātājiem, rada papildus grūtības visiem pārvaldniekiem, bet tas nedrīkst būt attaisnojums nenodrošināt pakalpojumu. Šobrīd noteikti jāturpina darbs pie normatīvo aktu regulējuma uzlabošanas, lai pilnībā izslēgtu šādas situācijas nākotnē.”

Saskaņā ar ilgtermiņa meteoroloģisko prognozi, šobrīd var prognozēt, ka centralizēta apkures pieslēgšana sāksies oktobra sākumā. RNP rūpīgi seko līdzi laika apstākļu izmaiņām un gadījumā, ja strauji paliks aukstāks, apkures sezona tiks sākta ātrāk.

Augusta beigās RNP daudzdzīvokļu māju, kurās bija parāds par iepriekšējās sezonas saņemtajiem siltumenerģijas parādiem, dzīvokļu īpašnieki saņēma paziņojumu par parādu un aptaujas veidlapu par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju un iespējamu parādu segšanu no dzīvojamās mājas uzkrājuma, ja kopība pieņem pozitīvu lēmumu. Aptauja joprojām turpinās, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka klientu aktivitāte ir nepietiekama, tādēļ RNP izskatīja citus risinājumus, lai pieņemtu lēmumu par siltumenerģijas nodrošināšanu.

Atgādinām, ka RNP nav tiesīgs segt parādus no citu klientu maksājumiem, kā arī RS nav pienākums nodrošināt siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem.

RNP ir veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai nekavējoši uzsāktu apkures sezonu. Apkures sezonu plānots uzsākt oktobra sākumā, taču tas galvenokārt būs atkarīgs no laika apstākļiem.  Atgādinām, ka jau šā gada 11. septembrī apkure tika pieslēgta pirmajai RNP apsaimniekotajai daudzdzīvokļu ēkai, kuras mājas pilnvarotā persona iesniegusi lēmumu par apkures pieslēgšanu. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un kuras iesniegušas kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.