Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem

2020. gada 26. maijā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, kurā sniegta informācija par prettiesiski veiktajiem  avārijas remontdarbiem, kas tiek veikti bez dzīvokļu īpašnieku saskaņojuma no dzīvokļu īpašnieku uzkrājuma līdzekļiem. Personai ir aizdomas, ka tā var būt korupcijas shēma, jo pārsvarā tie ir iekšējā siltummezgla darbi, kurus veic PS “Siltumserviss Rīga”. Ar 2020.gada 27.maija RNP Trauksmes celšanas komisijas lēmumu, personas ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un pieņemts lēmums par personas ziņojumā norādītās informācijas izvērtēšanu iekšējās pārbaudes lietas ietvaros, kas ierosināta balstoties uz 2020.gada 16.marta rīkojumu “Par iekšējās pārbaudes veikšanu”. Komisija, izskatot iekšējās pārbaudes lietu, secināja, ka trauksmes cēlēja 2020.gada 26.maija ziņojumu, pārsniedz Komisijas darbības robežas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, RNP valdes priekšsēdētājs  pieņēma lēmumu iesniegt iesniegumu  Latvijas Republikas Prokuratūrai. Balstoties uz iesniegumu, Galvenā kriminālpolicijas pārvalde ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde atbilstoši Kriminālprocesa likuma 96.panta pirmajai daļai ar 2020.gada 15.jūlija  lēmumu tiek ierosināts kriminālprocess.

2020. gada 19. oktobrī RNP saņemts trauksmes cēlēja tā paša gada 11. oktobrī rakstītais iesniegums Nr.#6C7A5V par iespējamo finiera zādzību no uzņēmuma noliktavas Grostonas ielā, Rīgā. Iesniedzējs norāda, ka nozagtie materiāli visticamāk tiks norakstīti par it kā paveiktajiem darbiem saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu. Pamatojoties uz RNP valdes priekšsēdētāja R. Neimaņa 2020. gada 26. oktobra rīkojumu „Par iekšējās pārbaudes veikšanu” uzņēmumā uzsākta iekšējā pārbaude un izveidota iekšējās pārbaudes komisija (turpmāk – Komisija), lai noskaidrotu faktiskos apstākļus un RNP darbinieku  iespējamo disciplinārpārkāpumu, pamatojoties uz 23.10.2020. Trauksmes celšanas Komisijas lēmumu. Komisija secina, ka trauksmes cēlēja iesniegumā norādītais par finiera saplākšņu zādzību no noliktavas Grostonas ielā 6c, Rīgā, nav noticis.