Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes 100 dienas

2018-01-25

Šonedēļ aizrit 100 dienas, kopš darbu sāka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde ar mainītu sastāvu un jaunu valdes priekšsēdētāju – Aivaru Gontarevu.

“Saskaņā ar vispārpieņemto praksi amatpersonām tiek dotas pirmās 100 dienas, pēc kurām sabiedrība vērtē, ko ir izdevies panākt. Mūsu klientu vērtējums man ir prioritārs. Tas ir pirmais problēmu indikators, salīdzinoši precīzi identificējot, kas jāmaina uzņēmuma darbībā,” norāda Aivars Gontarevs.

Sākot darbu RNP tika izvirzītas vairākas prioritātes turpmākajā uzņēmuma darbībā:

  1. 1.             Uzlabot komunikāciju ar klientiem.
  2. 2.             Intensificēt māju atjaunošanas/renovācijas virzību.
  3. 3.             Samazināt administratīvo aparātu.

Aivars Gontarevs norāda: “Pēc iepazīšanās ar uzņēmumu, ar visām RNP izmaiņām kopš tā izveides, jāsaka, ka savulaik veiktā namu pārvalžu apvienošana ir sekmīgi paveikta, tāpēc ir pienācis laiks jaunam posmam, kurā jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte, jāuzlabo informācijas apmaiņa un sadarbība ar klientiem, jāizveido unificēts veids, kā tiek veikta māju atjaunošana, ar to saprotot gan cenu politiku, gan darbu kvalitāti, paralēli nodrošinot stabilu dzīvojamo māju uzturēšanas progresu.”  Jāņem vērā apstāklis, ka RNP vairumā gadījumu strādā nevis balstoties uz pilnvarojuma līguma ar biedrību, bet uz MK noteikumu bāzes. Tas nozīmē, ka jo vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izveidos biedrības, izvirzīs pilnvarotās personas, jo precīzāku un dzīvokļu īpašniekiem piemērotāku pakalpojumu mēs varēsim sniegt – identiski tam, kā to dara privātie pārvaldnieki.

Komunikācijas uzlabošana ar klientiem

Šobrīd detalizēti vērtējam RNP informatīvā saziņas tālruņa 8900 darbu – mērķis būtiski uzlabot tā darbību, lai mazinātu laiku, kurā klients tiek uzklausīts, novērstu nepieciešamību par vienu un to pašu jautājumu atkārtoti sazināties ar operatoriem.

RNP mērķis ir apkalpot klientu uzreiz – pieņemot klātienē, saņemot e-pastu vai zvanu, pakalpojumu saņemšanai klātienē nodrošināt ērtu piekļuvi klientam vēlamajā vietā, laikā un nodrošinot arī tikšanos ar atbildīgo speciālistu. Savukārt komunikācijai ar klientiem, kuri nav saņēmuši atbildi vai nepieciešamo palīdzību, izmantojot uzņēmuma piedāvātos saziņas kanālus, lai saprastu, kas ir noticis uzņēmumā līdz šim un kādas problēmas ir sakrājušās, noskaidrot to cēloņus, identificēt sistēmiskas kļūdas, sadalīt problēmas blokos un atrisināt, tika izveidots personīgais valdes priekšsēdētāja saziņas kanāls ar klientiem – gontarevs@rnparvaldnieks.lv. Iespēju sazināties ar valdes priekšsēdētāju un panākt risinājumu samilzušām problēmām līdz šim izmanto vairāk nekā 10 klienti dienā – kopumā to ir izmantojuši vairāk nekā 1000 uzņēmuma klientu.

No citiem jaunievedumiem jāizceļ Qticket. Bezmaksas mobilā lietotne, ar kuras palīdzību var attālināti reģistrēties rindā uz RNP apmeklējumu, kā arī noskaidrot klientu apkalpošanas speciālistu pieejamību. Mobilā lietotne sniedz informāciju par prognozēto gaidīšanas laiku un rindas garumu klientu apkalpošanas centros, kā arī piedāvā iespēju atteikties no sava kārtas numura un izņemt to atkārtoti. Qticket mobilā lietotne nosūta informatīvu atgādinājumu klienta mobilajā ierīcē, ka klientam tuvojas rinda.

Ēku atjaunošana

“Ēku atjaunošana ir viens no prioritārajiem RNP uzdevumiem. Būtiskākais, ko nedrīkstam aizmirst – ierobežots laiks un finanses – ēku atjaunošanas programmai ar Eiropas Savienības finansējumu Altum ir ierobežots finansējuma apjoms – tāpēc aicinu katru no RNP klientiem apsvērt iespēju izmantot ES līdzfinansējumu, lai padarītu savu dzīves vietu ne vien siltāku un drošāku, bet arī mājīgāku, atceroties, ka šī ir pēdējā iespēja atjaunot savu īpašumu, pilnu remontdarbu tāmi sedzot ne tikai no uzkrātajiem vai aizņemtajiem līdzekļiem” katrā tikšanās reizē ar uzņēmuma klientiem uzsver Aivars Gontarevs.

Liela daļa no atjaunošanā iekļautajiem darbiem būs jāveic jebkurā gadījumā vairumam no Rīgas dzīvojamajām mājām.  Dažādās stadijās šobrīd atjaunošanas process noris vairāk nekā 100 RNP pārvaldīšanā esošajās mājās.

Janvārī visi uzņēmuma klienti saņēma rēķinus, uz kuriem izvietota informācija ar aicinājumu apmeklēt RNP organizētās konsultācijas par ēku atjaunošanu, kas norisināsies katru nedēļu uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros līdz pat 9. aprīlim, aptverot visu pilsētu.

Kopš RNP izveides atjaunošana veikta vien piecās dzīvojamajās mājās. Savukārt jau tuvākajās dienās uz Altum tiks nosūtīti dokumenti saskaņošanai par 8 māju renovācijas darbu iepirkumu. Līdz ar to paredzams, ka martā tiks izsludināts darbu iepirkums un pavasarī sākti šo māju renovācijas darbi. Martā plānots sākt darbus, atjaunojot līdz šim apjomīgāko vēsturisko ēku projektu Altum programmas ietvaros – Blaumaņa ielā 21, Rīgā.

Papildus tam RNP šogad plāno pieteikt līdz pat deviņām daudzdzīvokļu mājām RD vēsturisko ēku atjaunošanas programmai.

Papildus šobrīd norit lēmuma pieņemšanas process par atjaunošanu četrās dzīvojamajās mājās un vēl 22 mājas atrodas dažādās lēmumu pieņemšanas un dokumentu izstrādes stadijās, savukārt vēl 50 dzīvojamo māju pārstāvji konsultējas ar RNP par iespējām veikt.

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un inženieriem tiek meklēti ekonomiski labākie risinājumi ēku tipveida atjaunošanai, to veicot prioritāri jau pēc ES fondu līdzekļu perioda. Savukārt ar Rīgas domes struktūrām papildus tiek meklēti risinājumi dzīvojamo māju kvartālu vides tipveida labiekārtošanai. Mērķis – rast ekonomiski labākos risinājumus ēku un to pagalmu tipveida atjaunošanai, novēršot potenciāli bīstamas avārijas situācijas, paildzinot ēkas kalpošanas laiku, paaugstinot dzīvokļu īpašnieku dzīves kvalitāti, labiekārtojot apkārt esošo vidi – zaļās zonas, bērnu rotaļu un atpūtas laukumi, autostāvvietas, atkritumu konteineru vietas, velosipēdu stāvvietas, soliņi un tml. Paralēli tehniskajiem un vizuālajiem risinājumiem tiks izstrādāts šādu tipveida atjaunošanu pavadošais normatīvo aktu regulējums, paredzot māju atjaunošanu kā obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību.

Administratīvā aparāta samazināšana

Šā brīža ekonomikas attīstības posmā Latvijai raksturīgs izmaksu pieaugums, kas saistīts minimālās algas un vidējā atalgojuma līmeņa pieaugumu, degvielas izmaksu pieaugumu u.c. izmaksu pieaugumu. Lai nepieļautu šo izmaksu tiešu ietekmi uz dzīvojamo ēku pārvaldīšanas maksas pieaugumu, prioritāri meklējot risinājumus darba efektivitātes paaugstināšanai, kas ļauj samazināt administratīvā segmenta darbinieku skaitu.

RNP rūpīgi izvērtē iespējamos ietaupījumus sniedzamo pakalpojumu klāstā, izvērtējot katru situāciju individuāli, lai ar pakalpojuma centralizēšanu vai decentralizēšanu samazinātu kā izmantojamo laiku un resursus, tā arī izmaksas.

2017.gadā pārvaldīšanas darbu ietvaros teju 2000 RNP dzīvojamām mājām nodrošinājusi plānoto izdevumu ietaupījumu vairāk kā 1,3 miljonu EUR apmērā. Ietaupītie līdzekļi tiek novirzīti uzkrājumos, kā rezultātā šīm dzīvojamajām mājām veidojas papildus finanšu līdzekļu uzkrājumi, kurus dzīvokļu īpašnieki varēs izmantot nākamajos periodos veicamajiem remonta darbiem.

Paaugstinot darba efektivitāti, paralēli notiek administratīvā aparāta samazināšana. Šobrīd esam spējuši paaugstināt vadības procesu efektivitāti līdz līmenim, kas ļauj par 10% samazināt uzņēmuma centrālajā aparātā strādājošo darbinieku skaitu.