Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

SIA „Rīgas ūdens” paaugstina pakalpojumu tarifu

2014-06-11

28.05.2014. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus SIA „Rīgas ūdens” ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus.

Ar šī gada 1. jūliju SIA „Rīgas ūdens” klientiem maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 1,280 eiro līdzšinējo 1,025 eiro vietā. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 0,630 līdzšinējo 0.514 eiro vietā, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu 0,650 eiro līdzšinējo 0,511 eiro vietā. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izmaiņas ir saistītas ar sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos, pamatlīdzekļu nolietojumu, elektroenerģijas un remonta izmaksu pieaugumu, kā arī ar nepieciešamajām investīcijām ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanai. Ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem pieslēgto ēku skaits kopš 2007.gada pieaudzis par 3,4% ūdensapgādes pakalpojumiem, par 10% kanalizācijas pakalpojumiem, taču patēriņa apjomi samazinājušies par 15% ūdensapgādes pakalpojumiem, 13% kanalizācijas pakalpojumiem. No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 75% veido iedzīvotāju patēriņš, līdz ar to ūdens realizācijas apjoma samazinājums ir skaidrojams ar demogrāfisko tendenču izraisītu iedzīvotāju skaita samazinājumu, kā arī ar vidējā ūdens patēriņa samazinājumu uz vienu lietotāju.

Informāciju sagatavoja: SIA “Rīgas ūdens”.

Papildus informācija: www.rigasudens.lv.