Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8

Projekta identifikācijas Nr.:
DMS/3.4.4.1.0/13/10/217
Līgums par projekta īstenošanu Nr.:
L-DMS-13-0841

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā, Ļermontova ielā 8 ir trīsstāvu ēka, kurā ir 12 dzīvokļu īpašumi. Ēka ir nodota ekspluatācijā 1963.gadā un kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā nav veikts kapitālais remonts.

Projekta mērķis bija būtiski uzlabot siltumnoturību daudzdzīvokļu ēkā, kā arī paaugstināt tās iedzīvotāju komforta līmeni. Projektu bija nepieciešams veikt, jo ēkas konstrukciju siltumnoturība neatbilda mūsdienu energoefektivitātes prasībām t.sk. LBN 002-01, kā rezultātā apkures sezonā ēkā bija liels siltuma patēriņš, kas radīja lielas izmaksas tās iedzīvotājiem, kā arī pārmērīgu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju atmosfērā.

Dzīvojamajā mājā atjaunošanas darbu ietvaros tika veikta:

  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • cokola siltināšana;
  • bēniņu pārseguma siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • fasādes siltināšana;
  • koplietošanas telpu durvju un logu nomaiņa;
  • u.c. darbi.

Īstenojot iepriekš minētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatu ir iespējams panākt aptuveni 45,1% siltumenerģijas ekonomiju.

Projekta kopējās izmaksas ir 88 175  EUR, no kurām plānotais ERAF līdzfinansējums ir 36 838  EUR un dzīvokļu īpašnieku finansējums – 51 337 EUR. Projekta īstenošanas izmaksas par 1m² apsaimniekojamās platības ir 149,79 EUR. No tām dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā 87,21 EUR/m² , savukārt 62,58 EUR/m² plānots segt no ERAF līdzfinansējuma.