Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Šodien apkurei pieslēgs visas RNP klientu ēkas

2018-10-12

Šī gada 12. oktobrī Čaka ielā 42, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs preses konferencē aktualizēja informāciju par situāciju ar siltuma pieslēgšanu klientu dzīvojamās ēkās. Tās laikā tika sniegta jaunākā informācija par pieslēgto māju skaitu, kā arī plānoto periodu visu uzņēmuma ēku apkures sistēmu atgaisošanai.

Aivars Gontarevs atvainojās klientiem par sagādātajām neērtībām un norādīja, ka šobrīd prioritārais uzdevums ir nodrošināt atbilstošu siltuma komforta līmeni visiem klientiem. Kad šis darbs tiks pabeigts, tiks vērtēta sadarbības partnera pakalpojuma atbilstība noslēgtajam sadarbības līgumam, kā arī lemts par iespējamām sankcijām.

RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs akcentēja, ka šī ir netipiska situācija, jo šis ir pirmais gads, kad RNP partneris apkures pieslēgšanā ir PS “Siltumserviss Rīga” (SSR), nevis gadu desmitos pārbaudītais AS “Rīgas Siltums” (RS), kam bija uzkrāta liela pieredze RNP māju apkalpošanā. Šāda pieredze nav nevienam citam uzņēmumam, tajā skaitā arī SSR, kas to šobrīd strauji apgūst. Taču šā brīža galvenais uzdevums nav salīdzināt, kuram uzņēmumam ir lielāka pieredze, bet gan pabeigt apkures pieslēgšanu un apkures sistēmu atgaisošanu. Apkures pieslēgšanu RNP dzīvojamās mājās pabeigs līdz 12. oktobra dienas beigām.

Jauna partnera izvēle saistīta ar Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem – pakalpojumu sniedzēju izvēlēties konkursa kārtībā, nodrošinot klientiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma cenu. 2016. gada 16. novembrī tika izsludināts iepirkums par “Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi”. Iepirkumā par uzvarētāju tika atzīts pretendents – piegādātāju apvienība SSR, kas sastāv no SIA “Adapteris”, SIA “Alpex”, SIA “LEP Energy” un SIA “SB”. RS piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām. Proti, RS bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu.

Par iepirkuma rezultātiem RS 2017. gada 30. jūnijā iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkumu uzraudzības birojs, izvērtējot RS argumentus un RNP paskaidrojumus, 2017. gada 31. jūlija lēmumā atzina, ka RNP ir rīkojusies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinusi RS piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.

Nozīmīgākā problēma šīs sezonas apkures pieslēgšanai ir komunikācijā ar klientiem – ņemot vērā mazo pieredzi tik apjomīga klientu skaita apkalpošanā, SSR nevar pateikt katram klientam, kurā dienā un cikos pie šī klienta apkures pieslēgšanas periodā ieradīsies meistars. RS to spēja izdarīt, mazinot kopējo jautājumu un pieteikumu skaitu. Raugoties pēc būtības, apkures pieslēgšana notiek tādā pašā laika nogrieznī kā iepriekšējos gados. Tomēr lielais jautājumu skaits, kas radās tāpēc, ka nevarējām precizēt vizītes laikus, radīja problēmas gan RNP, gan SSR telefoncentrālēm – tās pārslogojot. Lai pēc iespējas operatīvāk reaģētu uz klientu pieteikumiem, nolemts līdzās esošajiem komunikācijas kanāliem, izveidot jaunu, ērtu un nepārtraukti pieejamu komunikācijas kanālu http://www.siltumserviss.lv/zino/, ko līdz 12. oktobra plkst. 15.00 informācijas iesniegšanai izmantoja 1942 RNP klientu. Salīdzinot ar nedēļas sākumu, pieteikums skaits krasi samazinās.

A. Gontarevs uzsvēra, ka viens no kvalitatīvas apkures nodrošināšanas aizkavēšanās apstākļiem – pēc pirmā septembra vairākos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumos, tika veikta nesaskaņota radiatoru maiņa. Lai turpmāk izvairītos no šādām situācijām, ir vienošanās ar SSR, ka RNP mājas apkures sistēmas aprīkos ar spiedienu devējiem. Tas ļaus atbildīgajiem speciālistiem operatīvi reaģēt uz spiedienu izmaiņām, kā arī sistēmas avārijām. Tas tiks izdarīts esošā līguma ietvaros, izslēdzot nepieciešamību no dzīvokļu īpašniekiem piesaistīt papildus finansējumu.

Turpinās apkures pieslēgšanai, tiek veikta atgaisošana. Pēc apkures uzsākšanas bieži novērojami māju siltumapgādes sistēmu darbības traucējumi. To novēršanai nepieciešama siltumapgādes sistēmu atgaisošana, parasti pat vairākkārtīgi. Šobrīd gaisa temperatūras ievērojamās svārstības diennakts laikā neļauj apkures pieslēgšanas momentā konstatēt gaisa esamību mājas apkures sistēmā. Tas ir šī brīža lielākais izaicinājums, taču ir plānots to izdarīt līdz 22. oktobrim.

Papildus tika uzsvērts, ka atbilstoši mājas siltummezglā veiktajiem apkures parametru iestatījumiem apkure sāk funkcionēt, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par +12o C, tādēļ šajās dienās, kad gaisa temperatūra sasniedz pat +18 o C, dienas laikā radiatori noteikti nebūs silti, jo automātiskais siltummezgls atslēdz apkures padevi uz dzīvokļiem, atsākot ēkas sildīšanu pēc tam, kad āra gaisa temperatūra kritīsies.

Lai nodrošinātu atbilstošu temperatūras komforta līmeni dzīvokļos, ēku siltumsistēmu apkalpošanā iesaistīti maksimāli lielāko darbinieku skaitu – 250 RNP, RS un SSR darbinieki, strādājot bez brīvdienām.