Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Šodien RNP klientiem pieejami remontdarbu plāni nākamajam periodam

2023-10-16

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientiem vortālā e-parvaldnieks.lv publicējis remontdarbu plānu nākamajam periodam. Jau pagājušā gadā klientiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ne tikai ar nākamā gada plānotiem darbiem, bet arī iezīmēti nepieciešamie remonti nākamajiem 3 gadiem. Nākamgad plānots būtiski celt pārvaldīšanas pakalpojuma, remontdarbu plānošanas un veikšanas kvalitāti, kā arī apjomu. Papildus tam informējam, ka ar 2024. gada 1. janvāri gaidāmas arī izmaiņas pārvaldīšanas maksā.

 

Galvenokārt izmaiņas pārvaldīšanas maksā saistāmas ar būtiski pieaugušām darbaspēka izmaksām, apstākli, ka ir jaunas, valsts noteiktas pārvaldīšanas darbības energoefektivitātes jomā, kas saistošas visiem pārvaldniekiem, kā arī izmaksu pieaugums būvniecībā un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un pieejamības uzlabošanu visos saziņas līmeņos ar pārvaldnieku.

 

Būtisks izmaksu pieaugums bija identificēts jau gatavojot 2023. gada tāmes, tomēr, ņemot vērā vispārējo izmaksu pieaugumu 2022. gadā un nesamērīgo energoresursu cenu kāpumu, kas tieši ietekmē RNP klientu maksātspēju, tika pieņemts lēmums veikt apjomīgu iekšējo izmaksu optimizāciju. Daudzām RNP darbinieku grupām tika atlikts nepieciešamais atalgojuma paaugstinājums, kā rezultātā pārvaldīšanas maksa 2023. gada būtiski nemainījās, mazinot spiedienu uz klientu maksātspēju apkures sezonas laikā. Ņemot vērā visas izmaiņas atalgojuma, būvniecības, prasību jomā, kas tiešā veidā ietekmē izmaksas, individuāli aprēķinot pārvaldīšanas maksu, 2,4% dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanas maksa paliek nemainīga vai samazinās, 71,4% dzīvokļu īpašniekiem – pārsvarā lielajās mājās – pārvaldīšanas maksa pieaug vidēji par 8 centiem/m2, 21,9% dzīvokļu īpašniekiem – pārsvarā vidēja izmēra ēkās – pārvaldīšanas maksa pieaug vidēji par 10 centiem/m2 un 4,3% dzīvokļu īpašniekiem – neliela izmēra ēkās – vidēji par 21 centu/m2.

 

Šobrīd atalgojuma pieaugumu atsevišķām darbinieku grupām atlikt vairs nav iespējams – saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, darba spēka izmaksas Latvijā augušas par vairāk kā 40% pēdējo gadu laikā. Plānotais atalgojuma pieaugums nepieciešams, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu pārvaldīšanas pakalpojumu, uzturot ēku tehniskā kārtībā un atbilstīgi sakoptu. Algu kāpums galvenokārt plānots inženieriem, tehniskajiem darbiniekiem, namu pārziņiem un sētniekiem. Vienlaikus plānots arī būtiski uzlabot darbinieku tehnisko nodrošinājumu un ikdienas darba apstākļus. Šobrīd darba tirgū izveidojusies akūta situācija, kad darba devēji savā starpā konkurē par daudzu profesiju darbiniekiem, bet īpaši krasa konkurence ir tieši par inženieriem, tehniskajiem darbiniekiem un namu pārvaldniekiem. Konkurētspējīgs atalgojums ir iespēja piesaistīt darbiniekus, kuri var nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti un pakalpojuma nepārtrauktību klientiem. Savukārt, piesaistīt darbiniekus sētnieku profesijai kļūst aizvien grūtāk – strauji noveco esošie darbinieki, bet jaunus darbiniekus profesija nesaista, tāpēc uzkopšanas kvalitātes uzturēšanai tiek veidotas uzkopšanas brigādes. Papildus tiek attīstīta materiāli tehniskā bāze, lai efektīvāk un ātrāk veiktu teritoriju kopšanas darbus, izmantojot modernu teritoriju kopšanas tehniku.

 

Pēdējo gadu laikā būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par gandrīz 20%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 24,7%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 17,5%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 10,3%.

 

Plānots arī palielināt namu pārvaldnieku skaitu, jo esošā attiecība starp pārvaldniekiem un māju skaitu ir nepietiekama. Uz vienu pārvaldnieku šobrīd ir neadekvāti liels māju skaits, pat 80-100 māju, saņemam sūdzības no klientiem par to, ka ir grūtības sazināties ar savas mājas namu pārzini. Palielinot kapacitāti plānots aktīvāk iesaistīties katras mājas uzturēšanā, kā arī veltīt individuālu pieeju nepieciešamajiem remonta darbiem. Visbeidzot Ekonomikas ministrija papildinājusi normatīvo regulējumu, paredzot pārvaldniekiem īstenot jaunas papildus funkcijas – veikt ēku energoefektivitātes izpēti un tehniskās apsekošanas atzinumus, kas ļauj efektīvāk un ātrāk nonākt līdz māju renovācijai.

 

Līdz  š.g. 26. novembrim aicinām klientus iepazīties ar individuāli sagatavoto mājas remonta darbu plānu, izvērtēt prioritātes un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas, pieņemot kopības lēmumu.

Kopības lēmumu var iesniegt līdz 2023. gada 26. novembrim:

 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes skaidrojums pieejams ŠEIT.