Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Stabu iela 52

Dzīvojamās mājas Stabu ielā 52 un 52B, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2022.gada 26.janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas Stabu ielā 52, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 029 0059 001, dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022.gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” kopīpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēka Stabu ielā 52, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 029 0059 001, atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojumu objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” (Nr.852) aizsardzības zonā un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas vēsturiskais centrs” (Valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā. Ēka saglabājusi sākotnējo būvapjoma kompozīciju, jumta formu un fasādes dekoratīvo apdari. Ēkai nav saglabājušās sākotnējās ieejas durvis. Ielas fasādē lielākā daļa logu nomainīti ar jauniem pakešu logiem.

Fasādes atjaunošanas projektā ir saglabātas Stabu ielas 52, Rīgā, fasādes oriģinālās substances pilnā apjomā.

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
  • Būvuzraugs: SIA “ROGA M”
  • Būvuzņēmējs: SIA “ROYAL BŪVE”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, – 68 378,31 EUR, t.sk. PVN.

Ēka pirms fasādes atjaunošanas darbiem: