Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Staburaga ielā 3, Rīga

2023.gada 9. decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Staburaga 3” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanuEUR 191 553,72 no AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Staburaga ielā 3, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Staburaga ielā 3  ir nodota ekspluatācijā 1961. gadā 2-stāvu dzīvojamā mājā (silikāta ķieģeļu māja) ir 12 dzīvokļu īpašumi. Kopējā platība 734,10 m2, kopējā dzīvokļu platība 530,30 m2.

Projekta summa ir EUR 383 107,45 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību un projekta vadību.

Pēc renovācijas Objekts nodots ekspluatācijā 2023. gada 21. septembrī

Projekta ietvaros veikti šādi galvenie darbi:

 • Ēkas cokola atjaunošana
 • Ēkas fasāžu atjaunošana
 • Ēkas jumta atjaunošana
 • Ēkas bēniņu siltināšana
 • Ēkas pagraba siltināšana
 • Ēkas logu, durvju , ventilācijas restu un lūku nomaiņa
 • Ēkas kāpņu telpas kosmētiskais remonts
 • Elektroapgāde
 • Apkure
 • Ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija

Darbi veikti 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 6. februārī  parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2023. gada 2. janvārī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “ENESAN”, būvdarbu īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 355 492,17t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Staburaga 3”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “ENESAN”
 • Būvuzraugs: SIA “Marčuks”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 124,94 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 18,40 CO2 ekv.T./gadā

 

Ēka pirms atjaunošanas darbu veikšanas –

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai