Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Strēlnieku iela 1B

Dzīvojamās mājas Strēlnieku ielā 1B, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2020.gada 10.decembrī pieņēma kopības lēmumu par ēkas dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021.gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēkas fasādē saglabāta aptuveni puse no vēsturiskajiem smalki profilētajiem vērtīgajiem koka logiem. Pārējie logi nomainīti pret plastmasas konstrukcijām ar stikla paketēm. Dalījums un rāmju krāsa atbilst vēsturiskajam veidolam. Fasādē saglabājušās praktiski visas arhitektoniskās detaļas (dzegas, dekoratīvās joslas, profilēti koka stabi starp logu rāmjiem, erkers u.c.). 

Ēkas fasāde kopumā atbilst 1912. un 1913. gadā izstrādātajam būvprojektam:

Ēka 2021.gadā pirms atjaunošanas darbiem:

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs: SIA „Tectum supervising”
  • Autoruzraugs: SIA “ER.ARCH”
  • Būvuzraugs: SIA “MarKons”
  • Būvuzņēmējs: SIA “Fasāde PRO”
  • Izgaismošanas darbi: SIA “Lumen”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās izmaksas (būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas) – 55 858,23 EUR, t.sk. PVN.

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 18 642,39 EUR.