Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Strēlnieku ielā 15, Rīgā

2022.gada 14.novembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Strēlnieku 15 k-1” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 142 934,01 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 142 934,01 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strēlnieku ielā 15, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Strēlnieku ielā 15, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1880. gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā (koka karkasa) ir 9 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 401,76 m2, kopējā dzīvokļu platība 294,80 m2.

Projekta summa ir EUR 285 868,03 t.sk. PVN, kas ietver, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pagrabstāva pārseguma pastiprināšana
 • Bēniņu stāva siltināšana
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija
 • Zibens aizsardzības ierīkošana

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 21.janvārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 21.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “A-ES Group Construction”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 262 880,81, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Strēlnieku 15 k-1”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “A-ES Group Construction
 • Būvuzraugs: SIA “INGENIA”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 165,80 kWh/m2 gadā

Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 13,084 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai