Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ūdens skaitītāji un to verifikācija

2016-01-08

Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības aprēķina ikmēneša rēķinos, aicinām klientus:

  •  iesniegt skaitītāju rādījumus katra mēneša 25.-27.datumā;
  • rūpīgi sekot ūdens skaitītāju verifikācijas termiņam, savlaicīgi veicot skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju.

Ko darīt, ja skaitītāja verifikācijas termiņš tuvojas beigām?

Nepieciešams veikt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju, kā arī skaitītāju nomaiņas aktus jāiesniedz RNP.

Ūdens skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju veic dažādi uzņēmumi, kas piedāvā sanitārtehniķa pakalpojumus. Arī RNP saviem klientiem piedāvā ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pakalpojumu (informācija par pakalpojuma maksu atrodama maksas pakalpojumu CENRĀDĪ).

SVARĪGI atcerēties skaitītāju nomaiņas aktus iesniegt pārvaldniekam! Aktus iespējams iesniegt ikvienā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgas pilsētā.

Kur var uzzināt, kad beigsies skaitītāju verifikācijas termiņš?

Skaitītāju verifikācijas termiņš ir norādīts ikmēneša rēķinos, kā arī www.e-parvaldnieks.lv. Verifikācijas termiņš tiek norādīts arī ūdens skaitītāju verifikācijas vai nomaiņas aktos – viens eksemplārs iesniedzams mājas pārvaldniekam (RNP) un viens paliek dzīvokļa īpašniekam.

Piemēram, rēķinos ūdens patēriņa rādījumu iesniegšanas veidlapās skaitītāju verifikācijas termiņš norādīts zem ikmēneša skaitītāju rādījumu ailes:

Kas notiks, ja skaitītāju rādījumi vienu vai divus mēnešus pēc kārtas netiks iesniegti?

Aprēķins par ūdens patēriņu dzīvoklī tiks veikts, ņemot vērā iepriekšējo mēnešu vidējo patēriņu. Jāņem vērā, ja rādījumus iespējams iesniegt tikai tādā gadījumā, ja ūdens patēriņa skaitītāji ir verificēti (nav beidzies verifikācijas jeb derīguma termiņš). Atgādinām, ka ūdens patēriņa aprēķins tiek veikts Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 noteiktajā kārtībā, kā tas noteikts noteikumu 19.punktā.

Kas notiks, ja skaitītāju rādījumi netiks iesniegti vismaz trīs mēnešus pēc kārtas?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013, visas mājas ūdens starpība tiks sadalīta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam tikai starp tiem dzīvokļu īpašumiem, kuros nav uzstādīti vai nav verificēti ūdens patēriņa skaitītāji trīs mēnešu laikā pēc verifikācijas termiņa beigām, kā arī tiem, kuri vairākkā trīs mēnešus nav savlaicīgi iesnieguši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

Proti, ja mājā tikai par viena dzīvokļa īpašumu nebūs iesniegti rādījumi vismaz 3 mēnešus, kā arī visos mājas dzīvokļu īpašumos uzstādīti verificēti ūdens skaitītāji, tad šim dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta visas mājas mēneša ūdens patēriņa starpība.

Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības aprēķina pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos, aicinām dzīvokļu īpašniekus katru mēnesi savlaicīgi iesniegt ūdens patēriņa rādījumus – katra mēneša 25.-27. datumā.

Plašāka informācija par ūdens patēriņu ir pieejama mājaslapas sadaļā “KLIENTIEM” zem “JAUTĀJUMI/ATBILDES”.