Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Upes ielā 2A

2022.gada 21.decembrī 52 dzīvokļu īpašnieku biedrība “U2A” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 846 993,09 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un par aizdevuma piešķiršanu EUR 846 993,09 no AS “Swedbank”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Upes ielā 2A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Upes ielā 2A ir nodota ekspluatācijā 1976. gadā. 103.sērijas 5-stāvu dzīvojamā mājā  ir 52 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 3824 m2, kopējā dzīvokļu platība 3167,35 m2.

Projekta summa ir EUR 1 693 986,17 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Cokola, gaismas kastu, ieejas pakāpienu un puķu kastu atjaunošana
 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pagraba pārsegumu siltināšana un atjaunošana
 • Bēniņu pārsegumu siltināšana un atjaunošana
 • Jumta atjaunošana
 • Logu nomaiņa, lodžiju atjaunošana, ieeju jumtiņu atjaunošana un koplietošanas durvju nomaiņa
 • Ūdensvadu un saimnieciskās kanalizācijas nomaiņa
 • Apkures sistēmas atjaunošana

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 31.janvārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2023. gada 9.janvārī noslēgto būvdarbu līgumu ar Pilnsabiedrība “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.augusts, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 1 639 636,85, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “U2A”
 • Projektētājs: SIA “SAALS”, SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: Pilnsabiedrība “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA”
 • Būvuzraugs: SIA “LEVARE”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 113.39 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 60.7 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai