Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Bruņinieku iela 42

Dzīvojamās mājas Bruņinieku ielā 42, Rīgā, kopīpašnieki 2022.gada 18.janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022.gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” kopīpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēka Bruņinieku ielā 42, Rīgā, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (RVC) daļa.

Fasādes atjaunošanas projektā bija paredzēts saglabāt Bruņinieku ielas fasādes oriģinālās substances pilnā apjomā.

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „SINTARH”
  • Būvuzraugs: SIA “ROGA M”
  • Būvuzņēmējs: SIA “ROYAL BŪVE”
  • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, – 80 409,85 EUR, t.sk. PVN.

Rīgas pilsētas pašvaldības pieprasītais līdzfinansējums – 29 502,01 EUR.