Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzelzavas ielā 90, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

 

2022.gada 06.janvārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 303 130,35 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelzavas ielā 90, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Dzelzavas ielā 90, Rīgā  ir nodota ekspluatācijā 1979.gadā. 5-stāvu dzīvojamā ēkā (standarta sērija “Lietuvietis”)  ir 45 dzīvokļu īpašumi. Kopējā platība 2961kvm, kopējā dzīvokļu platība – 2400.30kvm Projekta kopējās izmaksas ir EUR 625 192,20 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti darbi:

 • pamatu un cokola siltināšana
 • pagraba pārseguma siltināšana
 • fasāžu siltināšana / atjaunošana
 • bēniņu siltināšana
 • jumta seguma atjaunošana
 • logu nomaiņa dzīvokļos, kāpņu telpās un durvju maiņa
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
 • apkures sistēmas atjaunošana
 • ēkas ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana

Būvdarbi uzsākti 2022.gada 28.janvārī. Darbus plānots veikt 2022.gada būvniecības sezonā. Saskaņā ar 2022.gada 04.janvārī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “TRIGONE BŪVE”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 39 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 587 118,51, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs – Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Dzelzavas 90”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “TRIGONE BŪVE”
 • Autoruzraugs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzraugs: SIA “LEVARE”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 61.26 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 38.50 CO2 ekv.T./gadā