Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kaņiera ielā 4B, Rīgā (iepriekšējā adrese – Maskavas iela 250 k-7, Rīga) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

23.05.2019. biedrība “M250/7” noslēdza granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Projekta kopējās izmaksas: 590 907,92 euro (attiecināmās izmaksas).

Altum grants: 295 453,96 euro

Projekta īstenošana: 25.05.2019. – 09.01.2020.

Būvdarbu veicējs – SIA “PRO DEV”, autoruzraugs – Dace Ržepicka, būvuzraugs – SIA “Energo Rīga Serviss”, projektu vadība – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Projektu finansē “Swedbank” AS.

Saskaņā ar energoaudita datiem, īstenojot dzīvojamās mājas atjaunošanas projektu un iespējamos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei aptuveni 61,70 % apmērā.

09.01.2020. Rīgas pilsētas būvvalde veica atzīmi par būvdarbu pabeigšanu dzīvojamās ēkas Kaņiera ielā 4B, Rīgā vienkāršotās fasādes atjaunošanai.
13.01.2020. Rīgas pilsētas būvvalde veica atzīmi par būvdarbu pabeigšanu dzīvojamās ēkas Kaņiera ielā 4B (Maskavas 250 k-7), Rīgā iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībai.
15.01.2020. Rīgas pilsētas būvvalde veica atzīmi par būvdarbu pabeigšanu dzīvojamās ēkas Kaņiera ielā 4B (Maskavas 250 k-7), Rīgā apkures sistēmas būvniecībai.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi:

  • Ārsienu siltināšana, fasāde ar apmetumu;
  • Koplietošanas telpu logu nomaiņa, koplietošanas telpu durvju nomaiņa.
  • Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Apkures sistēmas pārbūve , individuālās uzskaites ierīkošana;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve;
  • Pamatu un cokola siltināšana, apmales izbūve;
  • Ieejas jumtiņu atjaunošana;
  • Balkonu atjaunošana u.c. darbi.

Dzīvojamā māja Kaņiera ielā 4B, Rīgā ir 5. stāvu ēka ar 60 dzīvokļiem,  ekspluatācijā nodota 1966. gadā.

Pirms atjaunošanas:

Pēc veiktajiem renovācijas darbiem: