Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mārupes iela 15A, Rīgā jumta atjaunošanas pasākumu īstenošana

Dzīvojamā māja Mārupes ielā 15A, Rīgā ir 5 stāvu ēka ar 61 dzīvokli,  ekspluatācijā nodota 1957.gadā.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2020.gada 23.aprīlī parakstīja līgumu ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas enerģētikas aģentūra” par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā no kopējām jumta atjaunošanas darbu izmaksām.

Projekta kopējās izmaksas ir 68 796.99 EUR, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus.

Rīgas enerģētikas aģentūras līdzdalība: 34 398.50 EUR

Projekts īstenots 2020.gadā
Būvdarbu veicējs – SIA “ARX Baltic”
Būvuzraugs – SIA “AVANT Group”
Projekta vadība – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Darbus plānots veikt 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2020.gada 15.jūnijā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “ARX Baltic” (Reģ.Nr. 40103546757), būvdarbu īstenošanas termiņš ir 12 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas 56 857.02 EUR bez PVN.

Projekta ietvaros veiktie darbi:

  • Nolietotā jumta demontāža
  • Tekņu demontāža
  • Jauna jumta skārda seguma montāža
  • Lāseņu izgatavošana, montāža
  • Skursteņu mūrējuma un apmetuma remontdarbi
  • Sniega aizsargbarjeras montāža

Dzīvojamā māja Mārupes ielā 15A pirms jumta atjaunošanas darbiem:

Jumta seguma nomaiņas process: