Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Blaumaņa ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2020.gada 21.janvārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 438 914,69 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 915 127.69, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību.

Darbus plānots veikt 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2019.gada 20.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Bazalts” (būvkom.Reģ.Nr.2285-R) būvdarbu īstenošanas termiņš ir 12 mēneši, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 709 488.26 bez PVN.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

 • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana;
 • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
 • Ārdurvju nomaiņa;
 • Pagraba pārseguma siltināšana;
 • Apkures sistēmas, siltummezgla un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;
 • Caurbrauktuves atjaunošana;
 • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
 • Kāpņu telpu remonts;
 • Ēku fasāžu izgaismošana;
 • Teritorijas labiekārtošana (pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšana, žoga remonts, atkritumu konteineru novietnes izbūve u.c.);
 • Lietus ūdens noteksistēmas izveide u.c. darbi.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 62.65 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 65.541 CO2 ekv.T./gadā

Dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā ir celtas 1910. gadā pēc arhitekta Oto Lancka projekta. Tās atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, līdz ar to, izstrādājot dzīvojamo māju atjaunošanas projektus, bija jāņem vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi attiecībā uz kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu – ēkām jāsaglabā fasādes, logu un durvju vēsturiskais izskats, jumta forma un jāievēro virkne citu nosacījumu.