Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākti ēkas fasāžu atjaunošanas un renovācijas darbi dzīvojamajā mājā Elizabetes ielā 10A

2022-08-02

Dzīvojamās mājas Elizabetes ielā 10A un 10C, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2022. gada 26. janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas Elizabetes ielā 10A, Rīgā, dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus atbilstoši konkursa nolikumam.

 

1903. gadā celto Iļjiševa dzīvokļu un veikalu namu Elizabetes ielā 10a sākotnēji projektējis ievērojamais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns. Tomēr pēc namīpašnieku maiņas Mihails Eizenšteins saņēma pasūtījumu veidot fasādes risinājumu jūgendstila formās. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.8139), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centra (valsts aizsardzības Nr.7442) daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 Rīgas vēsturiskais centra (RVC) daļa, uz to attiecas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u.c. ar RVC aizsardzību saistītie normatīvie akti. Tā ir asimetriski plānota celtne ar fasādes kreisajā pusē novietotu pagalma ieeju. Fasādes kompozīcijā dominē liels, pa labi novirzīts eliptisks logs, kas kontrastē ar zemāk redzamajiem taisnstūra formas logiem. Dekoratīvo elementu vidū ir maskas, lauvas, stilizēti koki, augu un ziedu motīvi. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskās analīzes izstrādātājs SIA „ADO birojs” ņemot vērā krāsojuma izpētes laikā iegūtos vēsturiskos fasādes toņus, kā arī ēku fasādes, kas atrodas uz Elizabetes ielas, tika izveidota jauna krāsu pase fasādes vienkāršotajai atjaunošanai. Mērķis – saglabāt pietuvinātu toni fasādes vēsturiskajam tonim kā arī iekļauties pārējo uz Elizabetes ielas esošo ēku kopskatā.

 

Fasādes atjaunošanas projektā ir paredzēts saglabāt Elizabetes ielas 10A, Rīgā, fasādes oriģinālās substances pilnā apjomā.

 

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
  • Būvuzraugs: SIA „MarKons”
  • Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Fasāde PRO”
  • Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

 

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, – 58 782,39 EUR, t.sk. PVN, no kurām Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastāda 19 820,72 EUR.