Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām dzīvojamo māju pilnvarotās personas uz mācībām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un uzturēšanā

2022-08-02

Aicinām dzīvojamo māju pilnvarotās personas uz mācību pasākumu ar mērķi sniegt ieskatu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu.

Mācību programmas mērķis – sniegt ieskatu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā, lai nodrošinātu dzīvojamo māju uzturēšanu, atjaunošanu un maksimālo dzīves cikla ilgumu.

 

Pirms pieteikt dalību, lūdzam iepazīties ar programmas saturu un norises laikiem.

SAVU DALĪBU PIETEIKT – ŠEIT.

Izvēlieties dalības laiku – klātienē vai attālināti “Mācību programma 1.daļa” un/vai “Mācību programma 2.daļa”.

 Mācību programma 1.daļa

25.08.2022. (18.00 – 21.00), klātiene, Zebiekstes iela 8, Rīgā

29.08.2022. (18.00 – 21.00), attālināti, tiešsaistē, MS Teams platformā

* saturs vienāds klātienē un attālināti

 • Mājokļu dzīves cikls, tā sastāvdaļas un galvenie faktori, kas ietekmē mājokļu dzīves ciklu.
 • Normatīvo aktu pārskats, kas reglamentē dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu.
 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumi un kārtība. Dzīvokļa īpašnieka un dzīvojamās mājas pārvaldnieka tiesības, pienākumi un atbildība.
 • Mājas lietas vešana un aktualizēšana. Iepazīšanās ar mājas lietu. BIS funkcionalitāte māju un ekspluatācijas lietu vešanā.
Gunta Tkačuka

Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktora vietniece-Iecirkņu pārvaldības nodaļas vadītāja, lektore ar pieredzi nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā.

 

Mācību programma 2.daļa

31.08.2022. (18.00 – 21.00), klātiene, Zebiekstes iela 8, Rīgā

01.09.2022. (18.00 – 21.00), attālināti, tiešsaistē, MS Teams platformā

* saturs vienāds klātienē un attālināti

 • Dzīvojamo māju apsekošana, vispārējā tehniskā stāvokļa novērtēšana. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas darbību ietekme uz mājokļu dzīves cikla ilgumu.
 • Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju defektu cēloņi, to ietekme uz mājokļu dzīves ciklu, defektu novēršanas organizēšana.
 • Atjaunošanas darbu plānošana un organizēšana.
 • ES, valsts un pašvaldību atbalsta programmas ēku atjaunošanai, bīstamības novēršanai un citiem darbiem.
Aleksandra Cimbale

Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes Iecirkņu pārvaldības nodaļas iecirkņa “Ziemeļi” vadītāja vietniece apsaimniekošanas jautājumos, lektore ar pieredzi nekustamo īpašuma apsaimniekošanas jomā

Arnis Neimanis

Attīstības pārvaldes Māju atjaunošanas nodaļas projektu vadītājs.

 

 • Informējam, ka klātienes un tiešsaistes pasākumu saturs ir identisks, tādēļ izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām piedalīties mācību pasākumā attālināti – tiešsaistes vebinārā MS Teams platformā. (saite uz mācību pasākumu tiks izsūtīta dienu pirms tā norises).
 • Klātienes vietu skaits ir ierobežots, tādēļ iespēja pieteikties mācību pasākumam klātienē būs slēgta, tiklīdz tiks sasniegts noteikts dalībnieku skaits. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī un rūpējoties par drošu pasākuma vidi, pasākums klātienē var tikt atcelts vai mainīts uz tiešsaistes pasākumu, par ko informēsim atsevišķi.
 • Pasākuma video materiāls tiks izvietots SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājas lapā pēc semināra norises.

Jūsu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Kontakttālrunis: 22037962