Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām klientus iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmes projektu 2013. gadam!

2012-10-16

Sākot ar šā gada 22. oktobri visos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, ikviens klients varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem.

Lai kopīgiem spēkiem Jūsu mājai nodrošinātu apsaimniekošanas procesu izsekojamību un uzraudzību, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums tiks nosūtīts katram klientam individuāli.

Lēmumu par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašnieki pieņem kopsapulcē ar balsu vairākumu (50% + 1 balss).

Pieņemtais lēmums iesniedzams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ne vēlāk kā līdz 2012.gada 3.decembrim.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā,  dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2013.gada 1. janvāri.