Informācijas tālrunis: 8900

Aktuālā māju atjaunošana

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlas veikt savu māju energoefektivitātes uzlabošanu un komplekso vai daļējo atjaunošanu ar ārējā līdzfinansējuma piesaisti šādu programmu ietvaros:

– Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar ES fondu atbalstu, ko īsteno AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM);
– Rīgas pilsētas pašvaldības atbalsts bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kā arī atbalsts kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, ko koordinē Rīgas domes īpašuma departaments.

Sekojošās dzīvojamās mājās projektu ietvaros jau ir uzsākti būvdarbi:

Objekts būvniecības stadijā Adrese Programma / Finansiālais atbalsts Veicamie darbi
Blaumaņa iela 21, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Brīvības gatve 336, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Dzelzavas iela 90, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Bauskas iela 207, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Stabu iela 52, Rīga Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšana / RD Ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
Maskavas iela 22, Rīga Māju atjaunošana / Bīstamības novēršana / RD Ēkas konstrukciju

pastiprināšana

Tallinas iela 36, Rīga Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšana / RD Ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
Ķekavas iela 15, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Zemgaļu iela 23A, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros
Mūrnieku iela 14, Rīga Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšana / RD Ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
Zvejnieku iela 9, Rīga Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšana / RD Ēkas ieejas portāla atjaunošana un restaurācija
Meldru iela 8, Rīga Energoefektivitātes paaugstināšana / ALTUM Energoefektivitātes uzlabošana ēkas vienkāršotās atjaunošanas ietvaros