Informācijas tālrunis: 8900

Apjomīgu efektivitātes paaugstināšanas un taupības pasākumu rezultātā RNP 40% klientu pārvaldīšanas maksu izdevies saglabāt iepriekšējā gada līmenī

2022-10-18

Šogad, neraugoties uz lielo inflāciju, kas Latvijā pārsniedz 20%, un dramatisko energoresursu cenu pieaugumu, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) uzdevums, plānojot pārvaldīšanas maksu un veidojot remontdarbu plānu 2023. gadam, bija minimizēt visas izmaksas, lai saglabātu pārvaldīšanas maksu iepriekšējā gada līmenī vai arī noturēt tās pieaugumu krietni zem inflācijas līmeņa. Savukārt, ja no pārvaldīšanas maksas pieauguma nebija iespējams izvairīties, mērķis bija noturēt pieaugumu maksimāli zemās robežās. Tas ir vitāli svarīgi arī no klientu maksātspējas viedokļa, mazinot īpašuma pārvaldīšanas maksas ietekmi uz klientu spēju apmaksāt komunālo pakalpojumu rēķinu. Būtiski, ka kopumā aptuveni 40% klientu ir izdevies saglabāt pārvaldīšanas maksu bez izmaiņām, savukārt aptuveni pusei klientu izmaiņas nepārsniedz 5-10% robežu. Nelielam skaitam māju ar ļoti zemu maksāšanas disciplīnu, mazākajām ēkām vai citos specifiskākos gadījumos, pārvaldīšanas maksas pieaugums ir lielāks. 

 

Bernhards Maļinovskis, RNP valdes loceklis: ”Šis bija smags uzdevums, kurā praktiski visi mainīgie rādītāji bija mums par sliktu – Eiropā un arī Latvijā ir nebijis augsts inflācijas līmenis, nebijuši dārgi energoresursi, pieaugošas izmaksas visās pakalpojumu sfērās. Pagājušajā gadā mēs samazinājām pārvaldīšanas maksu 70% klientu, tomēr šā gada uzdevums bija vēl izaicinošāks. Šogad, lai panāktu, ka pārvaldīšanas maksa paliek nemainīga vai tās pieaugums ir nebūtisks, mums bija veicot investīcijas, jāpaaugstina efektivitāte un jāmazina izmaksas ikvienā pozīcijā, kur to iespējams izdarīt. Ja izmaksu pieaugums kādā no pozīcijām bija nenovēršams, uzdevums bija pieaugumu mazināt ikvienā citā pozīcijā. Šo uzdevumu mēs veicām paturot prātā mērķi palielināt klientu apmierinātību ar pakalpojumu, nodrošinot drīzumā plašāku informāciju klientiem, labāku mūsu sasniedzamību un plānojot lielākus māju remontdarbus. Tas, ka mums ir izdevies 40% klientu saglabāt pārvaldīšanas maksu praktiski bez izmaiņām ir būtisks rādītājs, kura sasniegšanā jāteic paldies RNP darbinieku komandai. Apstākļos, kad saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, būtiski pieaugušas visas ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītās izmaksas, esam paveikuši apjomīgu darbu, lai mūsu pakalpojumu izmaksas iespējami maz ietekmētu mūsu klientu maksājumus. Aicinu visus klientus iepazīties ar pārvaldnieka sagatavoto ēkas uzturēšanas darbu plānu, kā arī kopā ar saviem kaimiņiem izvērtēt iespējas plānot energoefektivitāti paaugstinošus darbus, lai mazinātu energoresursu ietekmi uz ikmēneša maksājumiem un ar saviem lēmumiem aktīvi iesaistīties sava īpašuma pārvaldīšanā.”

 

No oktobra vidus visiem RNP klientiem ir pieejamas savas mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam. Atgādinām, ka katru gadu katrai mājai gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes, gan uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli. Aicinām visus uzņēmuma klientus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību. Tāmes pieejamas e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

 

RNP aicina katras mājas dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 2022. gada 26. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (26.11.2022. pasta zīmogs).

 

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana“. Organizējot dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu ieteicams izmantot aptauju. Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši kopības lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.