Informācijas tālrunis: 8900

Apkure pieslēgta 65% RNP apsaimniekošanā esošajām mājām

2021-09-24

Ņemot vērā laikapstākļus, kā arī ilgtermiņa laika prognozi, kurā īsā laika posmā notika izmaiņas, solot strauju temperatūras pazemināšanos, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) šīs nedēļas sākumā pieņēma lēmumu sākt apkures pieslēgšanu. Šobrīd apkure pieslēgta aptuveni 80% RNP apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu namu ar centrālo apkuri, kas saņēmuši atļauju no AS “Rīgas Siltums” puses kā mājas bez parādiem par iepriekšējo apkures sezonu, kas kopumā sastāda 65% no visām RNP mājām ar centralizēto apkuri. Darbs pie māju pieslēgšanas apkurei turpināsies arī šajās brīvdienās, lai nodrošinātu siltumu atlikušās mājās, kas ir bez apkures parādiem. Savukārt apkures sistēmas stabilizēšanas darbi pēc ēkas pieslēgšanas var ilgt līdz divām nedēļām.

 

Tiek prognozēts, ka no atlikušajām 500 mājām ar centralizēto apkuri aptuveni 300 finanšu situācijas kontekstā ar neizpildītajām saistībām tikai par pēdējo apkures sezonu, varētu atbilst izvirzītajām prasībām nākamās nedēļas laikā, ļaujot arī tās pieslēgt apkurei. Savukārt 200 mājās saņemto pakalpojumu apmaksas disciplīna ir zemāka par 70%, tāpēc ar šo māju dzīvokļu īpašniekiem tiek veikta papildu saziņa, lai mazinātu parādu apjomu un nerastos aizkavējums apkures pieslēgšanā, piedāvājot vairākus risinājumus apkures parāda mazināšanai. Pirmo reizi RNP klientiem, mājās ar parādiem, piedāvā iespēju veikt tā saucamo avansa maksājumu, proti, daļēji vai pilnībā norēķināties par apkuri sezonas sākumā. Šādā gadījumā apkures sezonas laikā avansa maksājums tiek dzēsts, apmaksājot apkures sezonas laikā tieši avansa maksātājam piegādāto siltumenerģiju. Aicinām ņemt vērā, ka veicot šādu maksājumu – maksājuma uzdevumā jānorāda, ka tas ir avansa maksājums par apkuri. Otra iespēja ir parādniekiem nekavējoties nomaksāt uzkrāto parādu, jo AS “Rīgas siltums” apkuri nepieslēdz, ja nav veikts norēķins 100% apmērā par saņemto apkures pakalpojumu. Papildu tam mājas kopība ar vairākuma balsojumu var pieņemt lēmumu segt parādu, piemēram, no mājas uzkrājuma, nosakot, ka tiklīdz parāds tiek iekasēts, tas tiek novirzīts atpakaļ uzkrājumā. Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt arī jebkuru citu risinājumu, kas ļautu nodrošināt apkures pieslēgšanu.

RNP jau gadu norāda – lai bez aizķeršanās nodrošinātu apkures pieslēgšanu, nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos. Šā brīža regulējums izveidots tā, ka faktiski par savstarpējiem norēķiniem atbild nevis pakalpojuma sniedzējs (AS “Rīgas Siltums”) un pakalpojuma saņēmējs – dzīvokļa īpašnieks, bet starpnieks, kas ir pārvaldnieks. Faktiski sistēma izveidota tā, ka parādi tiek akumulēti pie starpnieka, bet AS “Rīgas Siltums” dēļ atsevišķiem nemaksātājiem drīkst nepieslēgt apkuri visai mājai. Diemžēl Ekonomikas ministrija, neraugoties uz vairākkārtējiem lūgumiem, pagaidām šo problēmu nav risinājusi. Nedrīkst aizmirst arī Augstākās tiesas (AT) lēmumu atcelt Rīgas apgabala tiesas spriedumu, kas norāda, ka dzīvojamās mājas pārvaldniekam nav pienākuma no saviem līdzekļiem (faktiski no citu klientu iemaksātiem līdzekļiem) segt dzīvokļu īpašnieku kopības vai atsevišķu dzīvokļu parādus. AT atceltais spriedums par parādu piedziņu no mājas pārvaldnieka skaidri parāda ilgstošās bezdarbības sekas normatīvā regulējuma sakārtošanas jomā. Pārvaldnieka uzdevums ir aizsargāt godprātīgos maksātājus, lai nerastos situācijas, ka cieš tie, kuri godprātīgi apmaksā pakalpojumus, kas ir vairākums jebkura pārvaldnieka klientu. Diemžēl esošais regulējums joprojām diskriminē godprātīgos maksātājus.

Paralēli turpinās darbs ar parādniekiem – tikai pēdējā gada laikā aktuālo parādu par apkuri gada griezumā mazinot no 2,6 miljoniem līdz 0,7 miljoniem. Tomēr tas nerisina visu māju parādu problēmu. RNP nosūtījis arī aktuālo informāciju par neatgūstamajiem parādiem AS “Rīgas Siltums”, lūdzot šo parādu apjomu neiekļaut parāda summā pirms apkures pieslēgšanas, lai neatgūstamie parādi, kuri atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jānoraksta, neietekmētu pakalpojuma saņemšanu citiem klientiem.

Mājas ir aprīkotas ar automātiskiem siltummezgliem, kas reaģē uz āra temperatūru, sasniedzot +12 grādus, tiek pārtraukta siltuma padeve, tāpēc paaugstinoties gaisa temperatūrai nav jāuztraucas, ka radiatori paliek vēsi. Vēsturiski visbiežāk apkures pieslēgšana notikusi oktobra vidū, kaut gan ir bijuši gadi, kad pieslēgšana notikusi arī oktobra otrajā pusē. Apkure pirmajām RNP mājām pieslēgta jau 15. septembrī – šo māju pilnvarotās personas iesniedza lēmumus par apkures pieslēgšanu, tādā veidā nosakot un izvēloties sev vēlamāko apkures pieslēgšanas datumu. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un iesnieguši kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.

 

Lai nodrošinātu visu iesniegumu pieņemšanu par nepilnībām apkures sistēmas darbībā, RNP aicina prioritāri izmantot elektroniskās informācijas iesniegšanas kanālu, izvēloties tikai vienu no saziņas veidiem:

PS “Siltumserviss Rīga” – zvanot uz tālruņa nr. 80000610 vai aizpildot tiešsaistes formu vietnē siltumserviss.lv/ziņo

 

RNP atgādina – gadījumos, kad radušās finansiālas grūtības, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā. Papildu informācija pieejama, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Aktuālā informācija mājas lapā: www.ld.riga.lv.