Informācijas tālrunis: 8900

Apkures pieslēgšanas grafikam no RS ir jābūt jau šobrīd

2022-09-20

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicina nekavējoties AS “Rīgas siltums” (RS) vienoties ar māju pārvaldniekiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieslēgšanas grafiku apkurei. Pieeja, ka mājas tiks pieslēgtas apkurei tiklīdz 3 dienas pēc kārtas diennakts vidējā temperatūra būs zemāka par 8 grādiem ir kritiska. Tas ir nepamatots ierobežojums, jo māju pieslēgšanas apkurei, piemēram, tik lielā uzņēmumā kā RNP, aizņem pat nedēļu.

 

Būtiska apkures sezonas uzsākšanas fāze ir visu māju apkures sistēmu stabilizācija, lai nodrošinātu, ka visi dzīvokļu īpašnieki saņem nepieciešamo apkures temperatūru. Šos darbus veic pēc apkures pieslēgšanas un tas var ilgt līdz pat divām nedēļām. Lai neveidotos situācija, kad jau salīdzinoši aukstos laikapstākļos, daudziem dzīvokļu īpašniekiem jāgaida apkures sezonas uzsākšana, ilgstoši dzīvojot zem komforta temperatūras savā dzīvoklī, RS kopā ar māju pārvaldniekiem, jāvienojas par apkures pieslēgšanu, balstoties uz ilgtermiņa un īstermiņa laika apstākļu prognozēm, nevis 3 diennakšu temperatūras minimumu +8 grādu apmērā. Tas, ka esošie normatīvie akti ir neefektīvi cīņā pret nemaksātājiem, radot papildus grūtības visiem pārvaldniekiem, nedrīkst būt pamatots attaisnojums nenodrošināt apkures pakalpojumu klientiem, kuri godprātīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem.

 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Mēs apzināmies, ka šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā, apkures pieslēgšana ir sensitīvs jautājums, jo apkures izmaksas ir nebijuši augtas un mums visiem jādomā, ka taupīt gan siltumenerģiju, gan citus resursus. Tomēr visām iesaistītajām pusēm ir jābūt skaidram tam brīdim, kad centralizētā siltumapgāde tiks pieslēgta, lai izbeigtu dažādas spekulācijas, Augstākās tiesas sprieduma neievērošanu un nepieļautu nepamatotu cilvēku salšanu savos mājokļos, tāpēc aicinu AS “Rīgas siltums” vadības pārstāvjus uz konstruktīvu sadarbību un jēgpilnu dialogu.”

 

RNP tehniski ir gatavs apkures sezonas sākšanai, vairumam māju ar centralizēto siltumapgādes sistēmu – siltummezgli bija tehniski gatavi jau 1. septembrī. Remontdarbi turpinās atsevišķos siltummezglos, visus darbus pabeidzot līdz apkures sezonas sākumam.

 

RNP apsaimniekotajās mājās plāno samazināt apkures temperatūru par 1-2 grādiem, lai mazinātu izmaksas par aptuveni 5-10%. Kā arī atgādinām, ka joprojām dzīvokļu īpašnieki ar vairākuma balsojumu var pieņemt kopības lēmumu par to, lai temperatūra netiek samazināta.

 

Jau iepriekš ziņots, ka pēdējo gadu laikā būtiski pastiprināta komunikācija ar klientiem pakalpojumu apmaksāšanas jautājumos. Būtiski uzlabots darbs ar parādniekiem, vairākkārt samazinot parāda apjomu. Gatavojoties apkures sezonai RNP rēķinājās ar to, ka būs pieņemti MK noteikumi, kas ļautu pieslēgšanu plānot uz skaidri definētiem un loģiskiem nosacījumiem. Diemžēl Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi””, joprojām nav pieņemti, kā rezultātā vēl viens apkures sezonas sākums ir ar negodīgiem nosacījumiem, nepamatoti ietekmējot visus daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus, atsevišķu nemaksātāju parādu dēļ. Ņemot vērā apjomīgo darbu ar parādniekiem, kā arī preventīvo darbu, lai parāds neveidotos vispār, kopumā maksāšanas disciplīna šobrīd ir labāka, nekā visā uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē kopumā.

 

Atgādinām, ka gadījumos, ja radušās finansiālas grūtības, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā. Papildu informācija pieejama, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Aktuālā informācija mājas lapā: www.ld.riga.lv.