Informācijas tālrunis: 8900

Ārkārtējās situācijas laikā ūdens patēriņa starpību nepiemēros par neverificētiem vai nepaziņotiem skaitītāju rādījumiem

2020-11-20

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju noteiktas izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verificēšanas termiņā klientiem, kuriem ŪPS verificēšanas datums ir beidzies pirms vai beidzas ārkārtējās situācijas periodā, verificēšanas datums tiks pagarināts par trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ministru kabineta noteikumi noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1013) grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 2. aprīļa, nosaka izmaņas ŪPS verificēšanas kārtībā ārkārtējās situācijas periodā – visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļu īpašumos esošo individuālo ŪPS verificēšanas termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas vai tās laikā, šo ŪPS verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē, ja ŪPS verificēšanas datums beidzies pirms 2020. gada 8. novembra vai beidzies periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim, kas ir šī brīža noteiktas ārkārtējās situācijas periods, ŪPS verificēšanas datums tiek pagarināts līdz 2021.gada 6.martam. Proti, pieļaujamais laika periods ŪPS verificēšanai un nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanai pārvaldniekam ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Norādām, ka nākamā nedēļa ir ikmēneša ŪPS rādījumu iesniegšanas periods. Ārkārtējās situācijas laikā ŪPS rādījumu lapiņu apstrāde netiks veikta, tādēļ aicinām ikvienu mūsu klientu rādījumus iesniegt elektroniski, kā arī palīdzēt saviem tuviniekiem vai vecāka gada gājuma kaimiņiem iesniegt ŪPS rādījumus elektroniski. Trīs veidi, kā ŪPS rādījumus var iesniegt attālināti (no 25.-28.datumam), neizejot no mājām:

1) Vortālā www.e-parvaldnieks.lv BEZ REĢISTRĒŠANĀS, norādot tikai rēķina datus. Instrukcija – šeit;
2) Vortālā www.e-parvaldnieks.lv AR REĢISTRĒŠANOS, kā dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks. Instrukcija – šeit;
3) Nosūtot ar SMS starpniecību. Instrukcija – šeit.

Ja kāda iemesla dēļ nav iespējas iesniegt ŪPS rādījumus ārkārtējās situācijas periodā, aicinām par to pārlieku neraizēties. MK noteikumos Nr.1013 ir noteikts, ja dzīvokļa īpašnieks ārkārtējās situācijas laikā nav iesniedzis informāciju par ŪPS rādījumu pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

Kārtība attiecas kā uz pārņemtajām dzīvojamām mājām, tā arī uz mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši.

Aicinām klientus ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus un sekot līdzi aktuālajai informācijai!