Informācijas tālrunis: 8900

Dzīvojamās mājas remontdarbi Jaunsaules ielā

2016-08-02

Dzīvojamā mājā Jaunsaules ielā veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi, kas ietvēra logu un ārdurvju maiņu, lieveņu atjaunošanu un kāpņu telpu remontu. Izmantotas tika PVC logu konstrukcijas, kuru ražošanā nav tikušas izmantotas kaitīgas sastāvdaļas, un kuras, tāpat kā ārdurvis, nodrošina kvalitatīvu skaņas un vēja izolāciju, kā arī paaugstina ēkas energoefektivitāti.

Savukārt lieveņiem un ieejas nojumēm tika iebetonēti jauni betona stabi, uzstādītas notekrenes, kā arī izveidotas sateknes jumta pārkarēm. Nobeigumā jumts noklāts ar kausējamo ruberoīdu. Visbeidzot, kāpņu telpās veikts remonts bojājumiem griestu virsmās, kāpņu laidās un kāpņu laukuma apakšās, pārkrāsotas margas un iekšdurvis, nomainītas pastkastītes, kā arī ievietoti gaismekļi ar kustību sensoru.

Kopējās remonta izmaksas bija ap 49500 eiro, uzkrājums veikts gadu ar vidējo apmēru 0,09 EUR/m2.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam kāpņu telpas remonts un lieveņu atjaunošana nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana. Kā arī iedzīvotāji var lemt par ieejas mezgla un laukuma remontdarbu iekļaušanu 2017. gada remontdarbu plānā.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.