Informācijas tālrunis: 8900

Dzīvokļu īpašnieki rada bīstamību paši savās mājās

2021-03-31

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicina dzīvokļu īpašniekus ievērot likumā noteiktās prasības un nodrošināt piekļuvi pie kopīpašuma inženierkomunikācijām. To nenodrošinot, veidojas situācijas ar potenciāli bīstamu iznākumu, kas apdraud visus mājas iedzīvotājus. Šādās situācijās par sekām atbildīgi ir tie dzīvokļu īpašnieki, kuri liedz šo piekļuvi.

RNP aizvien biežāk saskaras ar situācijām, kad dzīvokļa īpašnieki liedz piekļuvi kopīpašuma komunikācijām, kas nepieciešama, lai veiktu avārijas darbus vai plānotos remontdarbus cauruļu nomaiņai. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir noteikta obligāta prasība, kas jāievēro visiem dzīvokļu īpašniekiem. Viņu pienākums ir nodrošināt pārvaldniekam piekļuvi, lai veiktu dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanu un normālu to funkcionēšanu, kā arī nodrošināt iespēju apsekot īpašumu un veikt  remontdarbus. Diemžēl bieži dzīvokļu īpašnieki nepilda likuma prasības un liedz piekļuvi. Pārsvarā to liedz tādēļ, ka dzīvokļos veikts neatbilstošs remonts, piemēram, sienas nišas, kas aizsedz kopējās komunikācijas, pārbūvētas par monolītu sienu, kā rezultātā cieš visi mājas iedzīvotāji.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis“Šobrīd darbu sākuma stadijā šī problēma jau skar vairāk kā 1200 dzīvokļu. Šajos apstākļos, kad visa sabiedrība cīnās pret Covid-19 infekcijas izplatību, vairāk uzturoties mājās un tādā veidā vairāk noslogojot kopējās komunikācijas, ir īpaši svarīgi, lai tās būtu labā tehniskā stāvoklī. Lai to nodrošinātu ir  būtiski veikt plānotos remontdarbus. Ja iecerēto remontdarbu laikā nav iespējams piekļūt tām vietām, kur nepieciešams veikt remontus, visi mājas iedzīvotāji var palikt, piemēram, gan bez aukstā, gan karstā ūdens. Var rasties situācijas, kad tie dzīvokļu īpašnieki, kuri nepilda likumā noteiktās prasības, avārijas situācijā var  būt spiesti atlīdzināt zaudējumus, kas radušies savlaicīgu remontdarbu kavēšanas rezultātā.”

Šādai dzīvokļu īpašnieku pretlikumīgai rīcībai var būt bīstamas sekas – bojātas koplietošanas komunikācijas, appludināti zemāko stāvu kaimiņu dzīvokļi, kā arī radīts aizskārums citu cilvēku drošībai, veselībai un apkārtējās vides kvalitātei, neplānots un neprognozējami ilgs ūdensapgādes pārrāvums.

“Nav apstrīdams pamatpostulāts, ka katrs dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par sava īpašuma uzturēšanu kārtībā, tāpat viņam ir pienākumi pret kopīpašumu un pienākums segt savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus citiem īpašumiem. Apdrošināšana var atsevišķos gadījumos palīdzēt, taču tā nav burvju nūjiņa,” stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins“Īpašuma apdrošināšana sedz zaudējumus, ko jūsu dzīvoklim nodarījušas trešās personas, piemēram, to nolejot. Taču pašam “kaitniekam” īpašuma apdrošināšana var nesegt zaudējumus savā dzīvoklī par plīsušām trubām, ja viņš nebūs par tām rūpējies kā labs un rūpīgs saimnieks. Turklāt, ja būs skaidrs, kurš šajā situācijā ir vainīgais, kaimiņu apdrošinātāji vērsīs piedziņu pret šo personu – tā ka RNP minētajā gadījumā strādnieku neielaišana dzīvoklī var izmaksāt ļoti dārgi,” vērtē J. Abāšins.

Darbinieki, kuri veic nepieciešamos remontdarbus, ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā ar sejas aizsargmaskām, tādā veidā mazinot riskus Covid-19 infekcijas izplatībai.

Ja attēls nav redzams, klikšķināt šeit, lai apskatītu!