Informācijas tālrunis: 8900

Iesniedz savlaicīgi ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas dokumentus

2020-07-30

Ar straujiem soļiem tuvojas 10. septembris, līdz kuram jāveic ārkārtējās situācijas laikā atlikto ūdens patēriņu skaitītāju (ŪPS) verificēšanu.

Aicinām ŪPS nomainīt vai verificēt un iesniegt nomaiņas aktu un skaitītāju sertifikātus savlaicīgi. MK noteikumi Nr. 1013 nosaka, ka tie jānomaina vai jāverificē līdz to verifikācijas termiņa beigām. Atkarībā no darbinieku noslodzes, akti un sertifikāti tiek reģistrēti 3 līdz 7 darba dienu laikā. Taču īpašos laika periodos, piemēram, rēķinu sagatavošanas datumos vai pirmssvētku periodā, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai tie tiktu apstrādāti un atjaunotu informāciju datu apstrādes sistēmā.

Pirms ŪPS nomaiņas dokumentu iesniegšanas, aicinām pārliecināties par norādīto datu korektumu!

ŪPS nomaiņas/verifikācijas aktu un skaitītāju sertifikātus var iesniegt:

  • sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • atstājot dokumentus tiem paredzētā pastkastē pie RNP Klientu apkalpošanas centriem, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • klātienē, iesniedzot jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā.

Ja dzīvokļa īpašnieks nav nomainījis vai verificējis ŪPS līdz to verifikācijas termiņa beigām un laicīgi iesniedzis pārvaldniekam maiņas vai verifikācijas aktu un ŪPS sertifikātus, dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība, kas aprēķināta pēc jaunajiem MK noteikumu Nr. 1013 19. punkta.