Informācijas tālrunis: 8900

Kāpņu telpas remonts Baltu ielā

2016-08-30

Rūpējoties par mūsu iedzīvotāju drošību, labklājību, kā arī pašas ēkas vizuālo tēlu, dzīvojamā mājā Baltu ielā veikts plašs kāpņu telpas un ieejas pakāpienu remonts. Šī gada jūnijā paveikta kāpņu telpas un vējtvera kosmētiskā atjaunošana: sienu un griestu bojājumu un plaisu izlīdzināšana, špaktelēšana, krāsošana,  kā arī daļēja kāpņu margu uzliku nomaiņa. Tāpat tika atjaunotas aizsargapmales ap ēku un lievenis.

Tam sekoja arī pastkastīšu nomaiņa, tika uzstādītas sensorlampas, kas reaģē uz kustību, kā arī nokrāsots kāpņu aizsargrežģis, margas un ārdurvis.

Kopējās remonta izmaksas bija ap 24 000 eiro. Remontdarbi tika veikti no mājas iedzīvotāju izveidotā uzkrājuma iepriekšējos gados.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam kāpņu telpas remonts un lieveņu atjaunošana nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana. Kā arī iedzīvotāji var lemt par ieejas mezgla un laukuma remontdarbu iekļaušanu 2017. gada remontdarbu plānā.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.