Informācijas tālrunis: 8900

Kāpņu telpas remonts Hipokrāta ielā

2017-04-21

Ikdienā kāpņu telpa rada nozīmīgu iespaidu par ēkas kopējo tēlu. Iedzīvotāji un ciemiņi dienu no dienas tajā pārvietojas, ejot uz darbu, atgriežoties mājās un dodoties citās ikdienas gaitās. Ir svarīgi, lai tā izskatās kopta un kārtīga.

Lai veidotu patīkamu vidi dzīvojamās mājas iedzīvotājiem Hipokrāta ielā, tika veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Tika izlīdzinātas un špaktelētas sienu un griestu nepilnības, bojājumi, kā arī nokrāsotas sienu virsmas. Tam sekoja kāpņu margu uzliku maiņa, pastkastīšu maiņa, uzstādītas sensorlampas, kā arī pārkrāsots kāpņu režģis un ārdurvis.

Deviņu stāvu mājai divu kāpņu telpu remontdarbu izmaksas bija ap 18 000 eiro, mājas iedzīvotāji uzkrājumu veidoja pakāpeniski 12 mēnešu laikā.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2017. gadam kāpņu telpas remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.