Informācijas tālrunis: 8900

Kāpņu telpas remonts Tapešu ielā

2017-05-19

Pavasara sākumā vēl vienai dzīvojamai mājai Tapešu ielā tika veikts apjomīgs kāpņu telpu kosmētiskais remonts, kas ietvēra iekšsienu un ailsānu remontu, gruntēšanu, izlīdzināšanu un krāsošanu, griestu un kāpņu laidu apmetuma remontu, kāpņu margu atjaunošanu, betona grīdas remontu, ieejas durvju krāsošanu, kā arī energoefektīvu gaismekļu uzstādīšanu ar kustības sensoru.

Pēc remonta Tapešu ielas dzīvojamās mājas iedzīvotājiem ir gaišas, glītas un kvalitatīvi izremontētas kāpņu telpas.

Remontdarbu izmaksas piecstāvīgajai mājai ar 4 kāpņu telpām bija ap 20 000 eiro, mājas iedzīvotāji uzkrājumu veidoja 12 mēnešu laikā.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2017. gadam kāpņu telpas remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.