Informācijas tālrunis: 8900

Ko vajag zināt par savu balkonu

2015-09-04

Balkoni un lodžijas ir dekoratīvi mājas elementi, kas var kalpot par atpūtas vietu, tomēr daudzi iedzīvotāji balkonus lieto kā papildus saimniecības telpu, kur var žāvēt veļu, glabāt mājas konservējumus, instrumentus utt. Ar gadiem nepareizi vai neuzmanīgi ekspluatējot balkonus un lodžijas tie var kļūt par apdraudējumu gan dzīvokļu īpašniekiem, gan arī citiem cilvēkiem.

Šo konstrukciju stāvoklis ir atkarīgs arī no mājas tehniskiem parametriem un nolietojuma, jo vecāka māja, jo sliktākā tehniskā stāvoklī var būt balkoni un lodžijas – iespējamas sarūsējušas stiprinājuma vietas, drūp apmetums vai balkonu plātnes. Tomēr pat vienas mājas balkonu tehniskais stāvoklis var atšķirties, atkarībā no tā kā dzīvokļa saimnieks rūpējas par savu balkonu un kādiem nolūkiem to lieto.

Kopš 2014. gada janvāra līdz šī gada septembrim SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir saņēmis 369 pieteikumus balkonu tehniskā stāvokļa apsekošanai. Lielākā daļa apsekoto balkonu neapdraud cilvēku dzīvību, tomēr tiem ir nepieciešama atjaunošana.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saviem klientiem piedāvā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par balkonu remontu un šo darbu finansēšanas kārību. Piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Malienas ielā 70, Rīgā tika atjaunots visu balkonu tehniskais stāvoklis, izveidots ūdens novads no balkona plātnes, kā arī tika uzlabots mājas vizuālais izskats. Projekta ietvaros tika atjaunoti 64 balkoni ar kopējām darbu izmaksām 46 204,16 EUR, dzīvojamās mājas uzkrājums bija 18 626,28 EUR, kas nozīmē, ka maksa par 1m2 ir 0,14 EUR mēnesī un šāda samaksa tiks piemērota 5 gadus. Ja mājai nebūtu bijis uzkrājums, tad balkoni uz 1m2 būtu izmaksājuši 0,24 EUR mēnesī – 5 gadu periodā.

Attēlā redzami atjaunotie balkoni Malienas ielā 70, Rīgā

Būtiski ir saskaņot visus labiekārtošanas darbus (lodžiju, balkonu stiklošanu, logu maiņu u.c.) ar būvvaldi, iesniedzot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu “par” konkrētajiem pārbūves darbiem, kā arī ēkas vizuālā izskata skice. Detalizētāku informāciju var uzzināt būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv.

Jāņem vērā ka, nākamgad pieaugs nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem ar patvaļīgas būvniecības objektiem. No 2016. gada nodokļa likme būs 3%, šāda likme būs piemērojama arī gadījumos, kad pārsniegts saskaņotais būvdarbu veikšanas ilgums.

Ja jums ir šaubas par līdz šim pašu veiktiem uzlabojumiem saistībā ar savām lodžijām vai balkoniem, lūdzam vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē, lai konstatētu vai šie darbi ir veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Papildus informāciju par balkonu atjaunošanu, apsekošanu un izmaksām var noskaidrot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros vai zvanot uz informatīvo tālruni 8900.