Informācijas tālrunis: 8900

N.Ušakovs: Bauskas ielas 51 nama iedzīvotāji ir ieguvuši siltus dzīvokļus

2014-05-07

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Antonovs š.g. 7. maijā apmeklēja pirmo uzņēmuma nosiltināto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Bauskas ielā 51, Rīgā. Pēc nama apskates un tikšanās ar iedzīvotājiem Rīgas mērs Nils Ušakovs atzina: „Pēc notikušajiem siltināšanas darbiem Bauskas ielas 51 nama iedzīvotāji ir ieguvuši siltus dzīvokļus. Šī ir pirmā „Rīgas namu pārvaldnieka” nosiltinātā māja, tāpēc uzmanību tās būvdarbu pabeigšanai pievērsīsim īpaši.”

Dzīvojamajā mājā Bauskas ielā 51, Rīgā, ir veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi. Ir nosiltinātas sienas, pagraba pārsegums, bēniņi, daļēji arī cokols, veikta jumta renovācija, ierīkota ventilācija, nomainīti pagraba logi un koplietošanas telpu durvis, nosiltināti cauruļvadi un paveikti citi darbi. Vēl nepieciešams novērst nepilnības ēkas apmetuma un krāsošanas darbiem, kā arī līdz galam sakārtot pagrabtelpas.

Energoefektivitātes pasākumi kopumā izmaksāja EUR 157 928. Aptuveni pusi no šīs summas jeb EUR 64 724 līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt otra puse tiks segta no kredīta, kas izsniegts uz 10 gadiem. Vidējās izmaksas uz vienu kopējās platības kvadrātmetru ir aptuveni EUR 70.

Tā kā ēkas siltināšanas rezultātā siltumenerģijas ietaupījums var sasniegt līdz 47 %, salīdzinot ar kopējo siltumenerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas, tiek lēsts, ka iedzīvotāju kopējie maksājumi par mājokli, pieskaitot arī renovācijas kredīta atmaksas izdevumus, nepalielināsies. Jau projekta realizācijas laikā tika konstatēts, ka, salīdzinot ar tādas pat tipa kaimiņos esošajām mājām, siltuma ietaupījums ir 30 – 40 %.

RNP valdes priekšsēdētājs A. Antonovs uzsver: „Esam gatavi realizēt siltināšanas projektus daudz plašāk. Jau tagad veicam aptauju, lai noskaidrotu klientu vēlmes attiecībā par namu siltināšanu – vai viņi vēlas, lai tiktu veikts energoaudits, vai ir gatavi ēkas siltināšanai. Nodrošināsim klientiem plašu informāciju par siltināšanu un tās ekonomiskajiem ieguvumiem, kā arī esam gatavi uzņemties risināt jautājumus par centralizētu finansējuma piesaisti no bankām un veikt visu organizatorisko darbu, lai piesaistītu Eiropas fondu līdzfinansējumu. Namu siltināšanai dot iespēju samazināt maksājumus par patērēto siltumenerģiju un izdevumus par mājokļa uzturēšanu, vienlaikus paaugstinot dzīves kvalitāti.”

RNP šogad plāno nosiltināt vēl deviņas daudzdzīvokļu mājas.

Informāciju sagatavoja: Krists Leiškalns SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Komunikācijas nodaļas vadītājs, tālr.:29496686; e-pasts: krists.leiskalns@rnparvaldnieks.lv un Dzintra Āboliņa, RD Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr.: 26554446; e-pasts: Dzintra.Abolina@riga.lv